Световното производство на маслодайни култури отчете рекордно коричество през тази пазарна година, което достигна 585 млн. тона.

Секторен анализ: Фуражите се увеличават, но пасищата намаляват

Земеделски производители, преработватели и търговци сега си задават въпроса: какъв ще бъде новият сезон – 2019/2020?

Глобалното производство на маслодайни култури вероятно ще намалее с 20 млн. тона до 565 млн. тона, смята независимият експерт от SUNSEEDMAN Вейсел Кая, който изнесе доклад на Международната конференция „KazakhGrainExport 2019“, съобщи zol.ru.

Анализаторът специално отчита рекордната реколта от соево зърно - 365 млн. тона, и ръста на производството в САЩ.

Затова всякакви промени в баланса на търсенето и предлагането на соя, както и геополитически промени може да окажат влияние върху световния пазар на основните маслодайни култури.

Колкото до търговията, традиционно основен вносител на маслодайни култури и техните преработени продукти е Китайската народна република (КНР).

Търговската война между Китай и САЩ дестабилизира световния пазар на маслодайни култури. На фона на този конфликт се наблюдава преразпределение на търговските потоци на ключови маслодайни култури в световен план.

Казахстан, като един от най-големите световни производители на маслодайни култури, с обем на производство 2 млн. тона, преработка – 1 млн. тона и износ – 1 млн. тона, ще бъде заинтригуван от увеличаването на своя експортен потенциал.

Конкретно неговата роля вероятно ще се засили при доставките на маслодайни култури в Китай. За това предразполага и близкото териториално разположение на Казахстан и КНР.