БАБХ публикува своя Периодичен бюлетин по растителна защита за периода до 30 април 2021 г. В него са посочени фенофазата на отделните култури, основните вредители за периода и информация за Прага на икономическа вредност (ПИВ) по области.

Как да режете и с какво да пръскате овошките?

Пшеница и ечемик 

Фенофаза: братене – удължаване на стъблото – начало на вретенене
Основни вредители за периода: Плевели, Обикновена полевка, Обикновен житен бегач, Обикновена житна пиявица, Брашнеста мана, Септориози, Мрежести петна

•    Обикновена полевка
Вредоносна дейност на неприятеля с плътност от 0-2 активни колонии/дка и единични дупки са установени в областите Варна, Враца, Добрич, Плевен, Разград, София област и Шумен. В областите Кюстендил, Пловдив и Търговище плътността достига 1-3 активни колонии/дка. В останалите области плътността е под ПИВ.

•    Обикновен житен бегач
Неприятелят е проблем на площи с монокултурно отглеждане на зимни житни култури. Установена е плътност около ПИВ в областите Плевен, Пловдив и Сливен.

•    Обикновена житна пиявица
Начало на поява на възрастните индивиди се наблюдава в областите Враца, Пловдив, Търговище и Ямбол. Отчетената плътност е под ПИВ.

Рапица

Фенофаза: възобновяване на вегетация – видимо трето разклонение – видими цветни пъпки (бутони), още обвити с листа
Основни вредители за периода: Обикновена полевка, Рапична стъблена бълха, Рапичен стъблен скритохоботник, Сухо стъблено гниене

•    Рапичен стъблен скритохоботник
При проведените обследвания е установена плътност над ПИВ в областите Търговище и Ямбол.

Трайни насаждения семкови овощни видове

Фенофаза при ябълки и круши: начало на набъбване на пъпките – миши уши
Основни вредители за периода: Листозавивачки, Обикновена крушова листна бълха, Листни въшки, Ябълков цветопробивач

•    Листозавивачки
През втората половина на месец март е установено начало на излюпване в областите Пазарджик и Пловдив.

•    Обикновена крушова листна бълха 
Констатирана е поява на възрастни индивиди на крушова листна бълха и начало на яйцеснасяне в областите Пазарджик и Пловдив. Начало на излюпване на ларви има в област Пловдив.

•    Листни въшки
През втората половина на месец март е установено начало на излюпване на листни въшки в областите Пазарджик и Пловдив.

Костилкови овощни видове 

Фенофаза при череши и вишни: разпукване на пъпките – развитие на първи лист – цъфтеж; при сливи: набъбване и разпукване на пъпки –разпукване на цветен бутон
Основни вредители за периода: Вишнев хоботник, Черна сливова плодова оса

Лозя 

Фенофаза: набъбване на пъпки
Основни вредители за периода: Шарен гроздов молец, Екскориоза по лоза

От Агенцията по храните припомнят, че Законът за защита на растенията забранява въздушното пръскане на продукти за растителна защита. Като изключение се допуска това да става само след писмено разрешение от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), когато има опасност за растенията и растителните продукти, посочена в чл.109 ал. 1 от Закона за защита на растенията.

Освен това съгласно Закона за пчеларството се забранява употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, които са във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана.

При масово проявление на вредители и авиационно третиране на земеделски и/или горски култури по ал. 1 в райони, в които има пчелини, земеделският производител пръска само след писмено разрешение на ОДБХ.