В само 9 от общо 124 проверени стопанства не са установени междинни култури по време на теренните посещения, съобщиха в отговор на наше запитване от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ отговаря: Писмата по подмярка 6.3 идват до края на годината

Предвид сушата тази година и загубите от нея се очакваше голяма част от земеделците да не успеят да изпълнят регламента за екологично насочени площи (ЕНП), а лично изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев успокои фермерите, че за определени области в страната, където е регистрирано засушаване, санкции за непоникнали междинни култури няма да има.  

Според ДФЗ посещенията на терен показват, че близо 15 % от проверените стопанства частично или напълно не са изпълнили изискванията за зелени директни плащания.

От извършените 124 проверки на място при 9 не са установени междинни култури на всички заявени парцели, а при други 9 - на част от парцелите, конкретизират от Фонда.

В посочените резултати не се уточнява дали тези стопанства са в критичните области на засушаване и дали ще има санкции за тях. Съгласно изискванията при проверка на място инспекторите трябваше да открият засяване на поне една житна и нежитна култура или подсяване на трева или бобови култури и тези култури да са видими на полето до 1 ноември. До този срок земеделците не можеха да унищожават механично междинните култури, както и да прилагат върху тях препарати за растителна защита.

Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април на следващата година, припомнят от ДФЗ.

„Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е унищожил механично до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на европейското законодателство междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година“, уточняват от ведомството.

Площите ще бъдат проверени отново през пролетта. Продукцията трябва да бъде механично унищожена до 15 април на следващата година.