Интервенциите след 2022 г., които живо вълнуват животновъдите, са тези за обвързано подпомагане. Разбра се, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) идва с нови правила. Те все още се обсъждат, но вече е ясна посоката – ще има възрастова граница и условие за плодовитост на подпомаганите животни.

Възрастовата граница за подпомагане на месодайни говеда и биволи се вдига

По първия въпрос с налагането на ограничение във възрастта попитахме за вашето мнение в нашата анкета. Темата се е сторила болезнена за 200 стопани, които са дали своя глас.

36% от анкетираните настояват за запазване на досегашните правила, тоест всички животни с доказана реализация да бъдат подпомагани. На второ място, с 21% се нареждат онези фермери, според които всички животни трябва да получават субсидии, дори без доказване на минимални количества мляко.

Не липсват и стопани, които отхвърлят предложението на земеделското министерство за възрастова граница на животните с мотива, че липсва научна обосновка с какво тези мерки ще допринесат за увеличаване на добиваното мляко.

На другия полюс, с общо 23% са стопаните, които смятат, че поставянето на такова ограничение би било удачно. Техните мнения обаче са разнопосочни по отношение на самата горна граница. 

Според 12% от гласувалите тя трябва да се вдигне на поне 12 години, докато 7% считат, че сега предложените 10 години са удачни, а други 4% предлагат дори да падне под 10 години. Едва 2% от включилите се в анкетата са се въздържали от категорично мнение. 

Свое становище по темата има и Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ). То е изпратено до ресорното министерство по повод вече двукратното обсъждане на интервенцията „Обвързана подкрепа за млечни крави, включени в развъдни програми“. Те изразяват несъгласие най-вече с предложените изисквания за плодовитост на кравите и изискваните документи за доказване на реализирана продукция.

НСГБ: „С изискването за плодовитостта и възрастта на кравите се „тръгва” срещу световните селекционни модели, заложени в развъдните програми на напредналите страни в млечното говедовъдство“.

Според  данни на организацията от фермите с популация над 30 000 броя периодът между отелванията е средно 446 дни. Това означава, че на сто крави девет вероятно ще бъдат лишени от помощ. По този начин най-продуктивните крави, осеменявани с тестирана семенна течност, от геномни бици са застрашени да останат без субсидии. 

Във високопродуктивните ферми за мляко е закон първите 100 дни да се получава максимум мляко и след това кравите да се осеменяват. Не е гаранция обаче, че те ще се заплодят веднага. Освен това има крави, които в продължение на години не се заплождат и дават по 30 кг мляко на ден.

Говедовъди: „Тенденцията в сегашното млечно говедовъдство е дълголетие на кравите, максимално количество мляко за по-дълъг период от време и по-малко разплоден материал“.

„По време на първото обсъждане не можахме да разберем каква е причината и съответно целта да се изисква таван за възрастта на животните и плодовитост. Ако е конкурентоспособността, млечните говедовъди са я доказали с постигнатите резултати. Не се разбра това изискване на ЕС ли е. Според нас не е. Цитира се, че така се правело в Гърция и таван за възрастта е десет години. Защо го правят обаче, не се разбра.

Доколкото разбрахме, най-важната причина, за да се наблюдава плодовитостта, е родените животни в стопанството да бъдат идентифицирани и въведени в системата на БАБХ. Ако има проблем с идентификацията на животните, защо той трябва да се решава на гърба на млечното говедовъдство? Има си ЗЖ, ЗВМД, Наредби които трябва да се изпълняват и съответно контролират“, изреждат говедовъдите.

Становището на НСГБ завършва и с няколко искания:

•    Изискването за плодовитост да отпадне при кравите за мляко, включени в развъдни програми;
•    Възрастта на кравите за мляко, включени в развъдни програми, да стане 12 години;
•    Да се признават само фактури за продадено мляко, въведени в счетоводните системи и проверявани през НАП преди изплащането на субсидиите. Да отпаднат всякакви други първични счетоводни документи, като протоколи и касови ордери.

Включете се и в новата анкета на Агри.БГ: Пчелари, отчитате ли смъртност на пчелните си семейства?