През последния месец темата за налагането на таван на годишните субсидии за едно стопанство е широко дискутирана. На 1 юни 2018 г. еврокомисар Фил Хоган, представи предложението на Европейската комисия (ЕК) за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Хоган се спря специално върху действията, предвидени за по-справедливо разпределение на директните плащания. Едното от тях е задължителното им ограничаване. 
 
 
„Държавите членки ще имат възможност да определят по-нисък таван между 60 000 и 100 000 евро. Между тези две числа ще се прилага система за постепенно намаляване“, отбеляза комисарят.
 
В специална анкета Фермер.БГ попита читателите си „Трябва ли да има таван за директните плащания“?
 
От над 3900 отговорили, 68,51%, са посочили, че според тях таван на плащанията трябва да има и че предложението на еврокомисар Хоган за 60 000 евро, е адекватно. 
 
От друга страна 24.26% също смятат, че таван трябва да има, но е нужно той да бъде под 60 000 евро. 
 
2.86% от нашите читатели са отговорили, че според тях таванът трябва да бъде над 60 000 евро, а 2.97% пък мислят, че той трябва да остане в сегашния си вид - 300 000 евро.
 
Едва 1.41% от читателите на Фермер.БГ са посочили, че таван не трябва да има.
 
Още един път - предложението на ЕК е да предостави на държавите членки сами да определят тавана на директните плащания, като за минимум се предлага да се приеме праг от 60 000 евро. 
 
Това според ЕК е с цел страните-членки да имат възможност да правят по-големи съкращения, а също така и да определят сами максималните суми, които се изплащат. 
 
Предвидени са няколко степени на намаляване - директни плащания между 60 000 и 75 000 евро могат да бъдат съкратени с 25%. Между 75 000 и 90 000 евро ще се удържат 50 процента, а за суми между 90 000 и 100 000 евро удръжката, която се предвижда е 75 процента.