В средата на октомври стана ясно, че се водят преговори за прехвърляне на средства от мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ към 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, за да се подкрепят повече проекти и да се достигне изпълнение на междинните цели.
 
 
В анкета на Фермер.БГ Трябва ли да се прехвърлят средства от мярка 4.3 в мярка 4.2? близо 70 на сто от отговорилите над 340 души посочват, че това трябва да се направи, за да се реализират повече проекти по мярка 4.2. 
 
Според други, 6,8 на сто, бюджетът по мярка 4.2 трябва да се увеличи, но не за сметка на други мерки, а 2% са на мнение, че добавянето на средства към 4.2 няма да се отрази положително. 
 
8 на сто, смятат, че това не е необходимо, като те са подкрепени от други 2 процента, които считат, че към мярка 4.2 не трябва да се прехвърлят средства от други мерки. А 2 процента отчитат, че средствата от мярка 4.3 трябва да се прехвърлят в друга мярка.