Наскоро стана ясно, че има идея животните под селекционен контрол да минават през ДНК контрол, като се предвижда евентуално това да залегне в условията за кандидатстване през следващата година. За това спомена Георги Йорданов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). 
 
Според 66.11% от участвалите над 960 читатели в анкетата на Фермер.БГ Нужно ли е животните под селекционен контрол да подлежат на ДНК контрол? това нещо не е необходимо. 
 
Идеята е да се започне постепенно изследване на 10% от популацията, като ще се доказва бащинството. „При 12 юници за ремонт на стадото, ще се извършват 2 проби. При 22 юници също ще се вземат 2 проби, а при 26 – 3 проби на случаен принцип за доказване на произхода.
 
 
По този начин, ако една проба се окаже негативна, изследването се спира. Така в стадата ще останат единствено животните, които са преминали ДНК контрола“, разясни Йорданов и допълни, че това е пътят – контрол на продуктивните качества и развитие в тази посока.
 
В полза на идеята са се обявили 30.87 на сто от отговорилите в анкетата, а само 3 процента твърдят, че не могат да преценят дали тази опция ще е полезна.