Бъдещето на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз ще водещата тема за фермерите през 2019-а година. 
 
Това посочиха читателите на Фермер.БГ, участвали в специална анкета Кое ще е най-значимо за фермерите през 2019 г.?
 
Според 35,2% от общо 267 отговорили, това е най-значимата тема през настоящата година в сектора на селското стопанство. 
 
Следващата по важност тема е промените в Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, чието обществено обсъждане приключи на 16 януари. Според 22 процента от участниците в анкетата, това е най-значимата тема за стопаните през годината. 
 
16,85 на сто от анкетираните считат, че стартът на чаканата мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, който може да бъде през месец май 2019 г. (според индикативната работна програма на ПРСР), е от голямо значение за земеделските производители.
 
10 процента от читателите на Фермер.БГ, участвали ва анкетата, смятат, че предстоящото нотифициране на две държавни помощи ще е от особено значение за фермерите. Очаква се нотификации да бъдат изпратени за схемите „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” и „Помощ за инвестиции за купуване на мобилни доилни апарати”. 
 
Сред отговорилите в анкетата има и близо 7 процента, които смятат за значими изборите за Европейски парламент през лятото на тази година.
 
 
По три процента от участвалите в запитването смятат, че нормативните промени, касаещи горивата и дигитализацията в земеделието са водещи за тази година. 
 
Стартът на мярка 16.1 за иновации е важен за 1,87%, а стартът на инвестиционната мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ е посочен като отговор от 1,12% от анкетираните.