Откакто през 2018 г. държавното предприятие Опитна станция по бубарство и земеделие във Враца се преобразува в научен център, след промените в Закона за Селскостопанска академия (ССА), станцията помага все повече на родните производители.

Сливат опитни станции на ССА в един научен център


Единственият в България подобен научен център е създаден преди цели 123 години. За близо век и четвърт се е утвърдил и като единственият за комплексни научни и научно-приложни изследвания в областта на бубарството. Нещо повече - Научният център по бубарство разполага с едни от най-богатите в света генетични ресурси при черницата (Morus Spp.) и копринената пеперуда (Bombyx mori L.). Агри.БГ разговаря с експертите от станция за ползите и перспективите.

“Към настоящия момента центърът разполага с повече от 140 генетично обособени сорта от местен и чуждестранен произход от почти целия свят. Центърът може да бъде полезен на всеки стопанин, който има намерение да се занимава с бубарство. Годишното ни производство и съответно това, което можем да предложим на стопаните са над 2000 кутийки елитно и 15000 кутийки хибридно бубено семе, както за пролетно, така и за лятно - есенно бубохранене”, уточниха от научния център.

Станцията разполага със 172 декара експериментални и производствени черничеви насаждения. 


“Стопаните могат да разчитат и на дребен бубарски инвентар - перфорирана хартия за почистване на бубите от постелята, висококачествен клетъчен картонен храст, емулсирани и не емулсирани целюли за яйцеснасяне на пеперудите и др.”, коментираха от центъра, като уточниха, че всичко това се произвежда в специализиран цех към самото звено.

Центърът произвежда още 100 % черничево брашно, както и изкуствена храна за отглеждане на буби през всички сезони на годината.

Освен всичко необходимо за бубарството, центърът може да бъде полезен и с обучение, тъй като се организират курсове за обучение на стопаните, решили да се занимават с дейности в този иначе позабравен, но доходоносен отрасъл.