Благодарение на цифровите технологии ще можем да намалим и сведем до минимум остатъците от храна, които не се използват. Заедно с това можем да постигнем устойчиво развитие, с което да стимулираме малките ферми и използването на земята. Това каза Невена Александрова от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) днес, по време на форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“.
 
 
„Цифровите технологии са ключов фактор за развитието на земеделието и селските райони. Благодарение на прилагането и използването им те биха довели до по-добра информираност и комуникационни процеси в селските райони. С използването на цифровите технологии можем да намалим и сведем до минимум остатъците от храна, които не се използват. Бих гарантирали устойчивост в развитието на И-земеделието, което ще е от полза на малките производители, но заедно с това ще стимулира и уползотворяването на земята“, обясни Александрова.
 
Събитието се провежда в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на българското председателство на Съвета на ЕС и е организирано от ФАО и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
По думите на Александрова мероприятието е уникално по мащабите и приложимостта си, тъй като събира високопоставени политици, експерти от Европейския съюз и Западните Балкани, но и 130 земеделски производители от различни части, включително България, Турция и Западните Балкани.
 
Експертът отбеляза, че неравнопоставеността на различните региони на Европа и Централна Азия също оказват ефект върху Е-земеделието. По думите й степента на разпространение и използване на интернет варира от 28% в Централна Азия до 98% в някои държави-членки на Европейския съюз. Според нея това няма как да бъде съществен фактор при съставянето и реализирането на политики за устойчиво развитие в земеделието.
 
„Цифровите системи, заедно с внедряването на иновационни технологии, анализ на данни и системи за управление имат голям потенциал и биха помогнали значително на земеделците в производството на храни, повишаване производителността на стопанствата и за прилагането на по-устойчиви и безопасни методи за опазване на околната среда“, добави Невена Александрова.