Какво готви новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) за животновъдите, занимаващи се с месодайно говедовъдство? Какви са планираните помощи в преходния период за сектора? 

И на вас ли ви "отрязаха главите" по 4.1.2?

Това са част от въпросите, на които дадохме отговор заедно с браншови и развъдни организации, както и с реално заети в сектора фермери. По време на семинара, част от кампанията “ОСП работи за нас: Остани на линия!”, начертахме основните перспективи и оформихме позицията на сектора за новия програмен период на ОСП. 

Заедно с нашите гости - Стоян Чуканов, председател на УС на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) и представител на България в Европейския икономически и социален комитет, както и Надежда Рангелова от Браншова камара за месодайно животновъдство (БКМЖ) дадохме отговор на въпроса: "Светло ли е бъдещето пред сектора на месодайното говедовъдство в преходния период на ОСП?".

Стоян Чуканов коментира темата за договорките на ниво ЕС относно новия програмен период на ОСП и най-вече договорената обвързана подкрепа в размер на 13+2 процента.

"Политическото споразумение се случи наскоро, където в крайна сметка на най-високо ниво се разбраха някакви насоки. Реално ние не сме видели какво пише на листчетата в това споразумение, а дяволът е в детайла. Навсякъде четем и е вече ясно, че до края на годината всички държави трябва да представят своите стратегически планове. Но дяволът е в детайла. Основно това, което касае нас, фермерите, е запазване на обвързаната подкрепа. Това всъщност беше основна линия и в исканията на предишното ръководство. Не знам дали повечето колеги си дават сметка за това какво бихме загубили, ако тази сделка не се беше изпълнила. Това беше една трудно договорена сделка", категоричен е Чуканов.

Друго важно, на което трябва да се обърне особено внимание, според Стоян Чуканов са стратегията От фермата до трапезата и Зелената сделка.

"Когато залагаме едни цели, в светлината на Зелената сделка и в светлината на стратегията От фермата до трапезата, които засягат пряко нас фермерите - тези преработки са на базата на политическа воля. А тя е определена до голяма степен точно от градската визия към селското стопанство. Тогава се появяват едни своеобразни изкривявания", добави той.


Надежда Рангелова пък коментира дали има нови правила в схемите по директни плащания в преходния период на ОСП.

"В сектора на месодайното животновъдство в България седят няколко основни проблема. Първият е свързан с може би най-важната за нас мярка - обвързаното подпомагане. В нея няма кой знае каква промяна, по отношение на новия програмен период, въпреки предложенията на браншови организации, които бяха входирани за една тотално нова схема за подпомагане. Самото предложение беше отхвърлено и така се запазиха двете съществуващи и към момента схеми за подпомагане за животни под селекционен контрол и без селекционен контрол. Нещо ново тук е, че вече имаме възраст над която животните няма да бъдат подпомагани. Специално в сектора на месодайното животновъдството ние се борихме това да бъде над 15-годишна възраст, но така и не стигнахме до някакъв компромисен вариант", разясни Рангелова.

Не липсват обаче други предизвикателства пред сектора.

"Новите изисквания, свързани с екосхемите и завишените изисквания, по отношение на сектора и хуманното отношение, където все повече се затягат изискванията. Това трябва по някакъв начин да бъде нормализирано и чрез нормативната уредба в страната, за да не утежняваме прекалено много изискванията и критериите към самите стопани", заключи тя.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.