Притесненията на пчеларите в Италия за конкуренцията и рисковете от разпространение на болести и паразити провокира въпроса - уредено ли е в законодателството минималното отстояние между два пчелина. Оказва се, че правилата не са ясни, съобщава италианският сайт Agronotizie. 

Каква е изкупната цена на меда в Гърция?

Въпросът за отстоянията възниква често, когато предстои създаването на нов пчелин, както и когато се практикува мобилното (номадско) пчеларство. 

Националният закон за регулиране на пчеларството, Закон 313 от 2004 г., разглежда този въпрос в чл. 7, визирайки ресурсите за нектар, за да се избегне всякаква конкуренция между кошерите на различни пчелари. В параграф 4 се казва, че единствено за производствени цели и за нуждите на оптимизиране на експлоатацията на нектароносни ресурси, регионите могат да определят разстоянието между пчелините, съставени от най-малко 50 кошера, в рамките на максимален радиус от 200 метра. 

С други думи, на местните власти се дава право да установяват ограничения на отстоянията между пчелините. Посочва се обаче, че то не трябва да бъде по-голямо от 200 метра между един пчелин и друг и това се отнася само за пчелини с най-малко 50 кошера.

В допълнение към Закон 313 от 2004 г., има още един закон, който взема под внимание темата. Това е Кралски указ 614 от 1927 г., който е все още в сила, тъй като никой никога не го е отменял. Кралският указ разглежда темата в чл. 29, като прави разлика между непреместваемите и преместваемите (мобилни) пчелини, но винаги с най-малко 50 кошера. От него става ясно, че за пчелините с по-малко от 50 кошера ограничения няма и че лицето, което е създало пчелин преди друг пчелар, има предимство пред него. Там пише още, че задължителното разстояние между пчелините с не по-малко от 50 кошера не може да бъде по-голямо от 3 километра по права линия и че тези, които притежават едновременно земята и пчелина, имат същото преобладаващо право в сравнение с тези, които притежават само пчелина. 

С други думи, определянето на минималното разстояние между два пчелина е оставено на местните власти, които могат да го установят изискване до максимум 3 километра между два непреместваеми пчелина или до максимум 2 километра между мобилен и непреместваем пчелин. Указът от 1927 г. не определя минимално разстояние, но дава правомощия на префектите да го направят, ако има нужда или по-скоро ако сметнат за подходящо да го направят.

Следователно понастоящем националното законодателство на Италия не установява задължения и при липсата на по-рестриктивни местни разпоредби няма минимални разстояния, които да се спазват. При липсата на конкретно правило на пчеларите не им остава друго, освен да прибягват до здравия разум и взаимното уважение. Вижте още:

250 пчелари се грижат за най-големия пчелин в света

Бъдещите кошери - 3d принтирани и екоустойчиви

Борис Бормалийски: Трябва да се скъсят веригите на доставка на меда