Както Фермер.БГ вече информира, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира национална информационна кампания, свързана с директива на ЕС за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури, която се транспонира в българското законодателство от 2014 г.

 

Днес земеделски производители от област Добрич участваха в специализиран семинар по темата, част от информационната кампания на БАБХ. Трима лектори, главни експерти от централното управление на агенцията – Таня Динова, Петя Григорова и Ваньо Александров, запознаха присъстващите с новите принципи на интегрирано управление на вредителите, които от 2014 година стават задължителни за България. Европейската директива ще бъде въведена в българското законодателство с новия Закон за защита на растенията.

 

С въвеждането на новите изисквания се очаква да намалеят рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, а на пазара да се предоставя безопасна и качествена растителна продукция. Етикет със знак „Интегрирано производство“ ще може да носи от следващата година само продукт, произведен само при спазване на принципите на интегрираното производство.

 

Семинарът включва презентации по няколко теми, научи Фермер.БГ от участници във форума. Сред по-важните теми са: съответствие на Закона за защита на растенията с Директивата за устойчива употреба на пестициди, национален план за действие за устойчива употреба на пестициди; интегрирано управление на вредителите съгласно изискванията на Закона за защита на растенията.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!