Средствата, заделени за Общата селскостопанска политика (ОСП) за следващия период - 2021-2027 г., няма да са най-голямото перо в общия бюджет за първи път в историята на Европейския съюз. Заради излизането на Обединеното кралство от Съюза, делът на бюджета на ОСП намалява с 5% до 28,5%, което представлява 365 млрд. евро от всички финансовите средства за развитие на европейските политики. 

Десислава Танева: Трябва да се справим с прилагането на екосхеми в земеделието

Това каза Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и пред-присъединителна помощ“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, по време на IX Национален агросеминар на НАЗ.

Същевременно други 10 млрд., които не влизат в бюджета на ОСП, са заделени от "Хоризонт Европа" за изследвания и иновации в хранителната индустрия, селското стопанство, развитието на селските райони и био-икономиката.

Сред препоръчаните от ЕК промени в новата ОСП е намаляване на преките плащания над 60 000 евро и въвеждане на таван над 100 000 евро (с отчитане стойността на труда), допълни Милушев. 

От голямо значение е и готвената "външна конвергенция", която на практика означава изравняване на средното равнище на подпомагане на хектар между държавите членки. Според този принцип, всички държави членки с директни помощи под 90% от средното плащане за ЕС-27, ще намалят с 50% разликата между сегашното си равнище и 90% от тази средна стойност в рамките на 6 години.

В момента симулативното плащане, което включва всички елементи на директните плащания, е средно 271 на хектар за ЕС и с намалението на бюджета ще падне до 265 евро на хектар. За България тази стойност в момента е 215 евро на хектар, която с намалението на бюджета би паднала до 206 евро на хектар, но с външната конвергенция на практика се вдига до 220 евро.

Производството на зърнени култури в България е нараснало до 10,6 млн. тона през 2019 г., което я прави една от 6-те държави в ЕС с повишение на производството над 10% за 2019 г., в сравнение със средното за предходните 5 години, обяви още Милушев.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.