В германския град Хамбург ще се проведе двудневна международна конференция Blockchance. В нея ще има и българско участие в лицето на Светлана Боянова, съобщава Институтът за агростратегии и иновации.

Врата към нови партньорства по Хоризонт 2020

Събитието ще се случи на 16 и 17 август, като българският експерт ще се включи на втория ден от 15:00 часа. Темата на нейната презентация е „Блокчейн за стимулиране на устойчиво земеделие“. Заедно със своите европейски колеги ще обсъждат свързващите вериги между наука и бизнес в областта на икономиката и в частност на селското стопанство.

В свое видеообръщение към участниците в конференцията Светлана Боянова акцентира върху връзката между науката, дигитализацията и иновациите и ролята им за развитието на земеделието, особено на фона на климатичните промени.