Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
 
Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за полски зеленчуци се получава само за площите от следните видове култури полско производство: 
 
Домати; 
Пипер; 
Краставици; 
Корнишони; 
Главесто зеле; 
Кромид лук (зрял); 
Патладжан; 
Моркови; 
Грах (зелен); 
Зелен фасул; 
Чесън (зрял); 
Картофи; 
Дини; 
Пъпеши; 
Тикви.
 
Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане. 
 
Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списъка:

 
Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви. 
Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи. 
 
ВАЖНО! 
 
За кандидатстване по схемата е необходимо да бъде подадено общо заявление за подпомагане в рамките на общия срок от 1 март до 15 май (9 юни) 2015 г., в което да се заяви участие по схемата и да се декларират площите със съответните култури. Освен подаването на общото заявление е задължително в периода 1 до 31 януари 2016 г. в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" да бъде представена декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация. 
 
За да получите подпомагане по схемата, трябва: 
 
1. Да регистрирате правните основания на площите, които ще заявите в общинската служба по земеделие.
2. Да се регистрирате като земеделски стопанин в общинската служба по земеделие.
3. Да подадете общо заявление за подпомагане, в което отебележите всички схеми, на които имате право.
4. Да събирате документите с които реализирате произведената от Вас продукция през годината на кандидатстване.
5. Да подадете Декларация по образец + документи, доказващи, че сте реализирали минимален добив.
 
Кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци могат да получат подпомагане и по други схеми за директни плащания на площ– по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), зелено директно плащане и преразпределително плащане за първите 30 ха от стопанството си. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!