„Състояние и проблеми на пчеларството в България. Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели“ ще е темата на следващия онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Бургас и вестник „Пчела и кошер“.

Сребрин Илиев: Безумие е пчелин да бъде животновъден обект

Събитието ще се проведе на 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа в платформата Zoom.

“По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с различни начини на диагностика, профилактика и лечение на заболяването вароатоза по пчелите, както и с въпроси свързани с наблюдението (мониторинга) на здравния статус на пчелните семейства”, съобщават организаторите.

Пчеларите ще бъдат запознати и с ползите от сдружаване на пчеларите, включително при реализация на продукцията, прилагането на защитените наименования за произход и използването на къси вериги на доставка на храни.

Основните теми на информационния семинар са:
  •  Състояние и проблеми на пчеларството в България – предимства и ползи от сдружаване на пчеларите; прилагане на защитени наименования за произход и използване на къси вериги на доставка на храни;
  • Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели: диагностика, профилактика и лечение на заболяването вароатоза - заблуди, пропуски и здравно състояние на пчелните семейства; наблюдение (мониторинг) на здравния статус на семействата;

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/raEEhzUW3bBnhjxEA
Линк за достъп: https://zoom.us/j/93798002400
ID за семинара: 937 9800 2400