Два семинара на 5-и и два на 6-и март организират от  Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Първата среща е предвидена да се състои в Сливен и НССЗ я организира заедно с Аграрния университет в Пловдив. Темата на семинара е „Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове“.
 
 
Лектор ще е  проф. д-р Валентин Личев от Аграрния университет. Той ще запознае присъстващите земеделски производители с възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България, както и с резитбата на костилкови овощни видове в интензивни насаждения.
 
Проф. Личев ще направи и практическа демонстрация на резитба за формиране и плододаване при дървета от костилкови овощни видове.
 
Експертите от териториалното звено на службата за съвети ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020.
Срещата ще се проведе в град Сливен, кв. „Речица“, залата на Културно-просветно дружество на каракачаните
 
Същият ден, но в Смолян ще се проведе среща с експерти на НССЗ и Научния център по животновъдство и земеделие – Смолян. 
 
Темата на семинара е „Нови тенденции при подхранването на пчелните семейства„, посочват организаторите. 
 
 
На семинара гл.ас. д-р Росица Шумкова ще запознае стопаните с хранителните вещества, необходими за развитието на медоносните пчели, както и със заместители на тяхната естествена храна. Лекторът ще представи пред аудиторията подхранването при пчелите и резултати от прилагането на нови продукти при подхранване на новосъздадени пчелни семейства.
 
Марияна Неделева от НССЗ в Смолян пък ще представи възможностите за подпомагане по  мерките от ПРСР 2014-2020.
Срещата ще се проведе в град Смолян, залата на хотел „Кипарис Алфа”. 
 
Двата семинара на следващия ден ще са посветени на растениевъдството и на пчеларството. 
Срещата в Пазарджик, организирана заедно с областната дирекция по безопасност на храните, е с тема „Основни изисквания при първичното производство, контрол и предлагане на пазара на растениевъдна продукция за прясна консумация“.
 
 
На семинара представител от отдел „Растителна защита“ към ОДБХ - Пазарджик ще представи на присъстващите новите изисквания на законодателството в областта на растителната защита, както и добри растителнозащитни практики.
 
Лекторът ще запознае аудиторията и с изискванията при първичното производство и контрол по предлагането на пресни плодове и зеленчуци на пазара.
Срещата ще се проведе в град Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация - Пазарджик.
 
По същото време, но в Перник службата за съвети в земеделието организира семинар на тема „Технологични решения при пролетната подготовка на пчелните семейства за медосбор при различните системи кошери. Подготовка на пчелните семейства за главна паша“, като срещата е съвместна с Института по животновъдни науки в Костинброд. 
 
 
На информационното събитие доц. д-р Пламен Христов ще представи технологични решения при пролетната подготовка на пчелните семейства за медосбор при различните системи кошери. Лекторът ще запознае аудиторията с начините за подготовка на пчелните семейства за главна паша.
 
Експертите от службата за съвети, традиционно, ще представят възможностите за подпомагане по  мерките от ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани, отглеждащи пчели. 
Срещата ще се проведе в град Перник, ул. „Железничарска“ № 1 (залата на БДЖ, на 20 м. от жп гара Перник).