"Мерки за биосигурност в животновъдните стопанства" е темата на онлайн семинара за фермери, организиран от Национална служба за съвети в земеделието - Добрич и Българска агенция за безопасност на  храните (ОДБХ - Добрич)

Животновъд за пример: Смесеното стопанство носи печалба

Събитието ще се състои на 19 ноември (четвъртък) от 15.00 часа. Можете да се присъедините безплатно, но ще ви е нужна предварителна регистрация

“По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с необходимостта от внедряването на превантивни стъпки за намаляване риска от инфекции и заболявания, както и с изискванията за прилагане на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, съгласно измененията и допълненията от 2020 г. на Наредба № 44“, информират организаторите.

Ще бъде представен комплекс от управленски и физически мерки, предназначени да намалят риска заболяване в животинската популация в животновъдния обект. 

Експертите препоръчват да се обърне внимание на биосигурността като рутинна процедура, тъй като "превенцията срещу заболяване е по-добър подход от лечението".

Основните теми на информационния семинар са следните:
  •  Биосигурност в личните животновъдни стопанства – изисквания за регистрация, правила за превенция и контрол;
  •  Биосигурност във фамилни и индустриалните ферми – прилагане  и контрол на мерките за биосигурност, съобразно нормативните документи.

Цялата програма на семинара можете да видите тук.

Линк за достъп: https://zoom.us/j/93135447358

ID за семинара: 931 3544 7358