Родените през 1975 г. и след нея ще могат да кандидатстват по схемата за млади земеделски стопани –  част от директните плащания, които ще се прилагат в България от Кампания 2015. Това каза по време на Националната среща на земеделските производители в България Снежана Благоева, Директор Дирекция Директни плащания и пазарна подкрепа в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), предаде репортер на Фермер.БГ.Тези млади земеделски производители, които стартират земеделска дейност сега или са стартирали земеделска дейност през последните 5 години и са на възраст до 40 години, имат право да подадад заявление по схемата. Освен това младите земеделски стопани, кандидати по схемата трябва да имат образование или придобита квалификация в агросектора.Нов елемент по схемата за млади фермери е, че юридически лица също могат да кандидатсват по нея, но при условие, че поне половината от собствеността и поне половината от управлението на стопанството са на лице, което е млад земеделски производител, отговарящ на критериите за това.Регистрация като ЗП и правно основание за ползване на земята са задължително изискване за кандидатстване по всички схеми за директни плащания от 2015 година.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!