Информационни срещи на тема „Европейска подкрепа за селското стопанство“ организира Областният информационен център в Добрич.

Бюджетът по подмярка 4.1 набъбна с близо 10 млн. лв.

Те ще се проведат със земеделски производители от общините Генерал Тошево и Балчик. Първата среща е планирана за 24 юни от 10:30 ч. в село Красен, а втората – на 28 юни от 10:30 ч. в село Сенокос. 

По време на дискусиите с фермерите от малките населени места ще бъдат представени условията за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. По нея ще се подкрепят проекти за модернизиране на ферми с размер не по-малко от 8000 евро стандартен производствен обем. Кандидатите трябва да са земеделски производители, регистрирани от най-малко 3 години или признати групи/организации на производители.

Размерът на финансовата помощ за един кандидат или проект за колективни инвестиции е до 2 933 700 лв., а за закупуване на земеделска техника е до 488 950 лв.

Експертите от ОИЦ – Добрич ще запознаят присъстващите и с предстоящите възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Участието в събитията е напълно безплатно.