През 2023 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е ръст от 12.5% спрямо 2022 г., отчитат от Националния статистически институт.

За 2023 година спрямо предходната 2022 г. е налице повишение в цената на сделките с ниви в пет статистически района на страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. 

Намаление на цената е регистрирано в Южен централен район. През 2023 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв., което е с 1.6% по - малко спрямо 2022 г.. 

За 2023 г. спрямо предходната 2022 г. е налице повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. 

Средната цена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район не се променя през 2023 г. 

През 2023 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е с 12.5% повече в сравнение с 2022 г. 

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2023 г. достига 388 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 5.1%

Вижте още в ДОКУМЕНТА