Към момента няма информация за завишена заболеваемост и смъртност  при домашни и диви птици в регион Бургас, както и на територията на цялата страна. Това съобщават от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). От там обявиха и мерките, които са предприети след установения случай на птичи грип H5N1 при умрял пеликан в област Бургас.
 
1. Издадена е заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за първично възникнало огнище на високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1. 
 
2. Определена е 3 километра предпазна зона и 10 километра надзорна зона около огнището. В 3 км предпазна зона около защитената местност „Пода” попадат следните населени места и защитени местности: кв. „Крайморие” и кв. „Победа” на гр. Бургас, защитена местност „Пода” и защитена местност „Узунгерен”. В 10 километровата надзорна зона се включват: с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, гр. Бургас и кварталите към него – „Меден рудник”, „Горно езерово”, „Долно езерово” и „Лозово”, Община Бургас, с. Черни връх, Община Камено, поддържан резерват „Атанасовско езеро”, защитена местност „Бургаски солници”, защитена местност „Вая” и защитена местност „Устие на р. Изворска”.
 
В определената предпазна зона няма регистрирани големи птицевъдни обекти,  а в наблюдаваната зона има 2 обекта, които са поставени под надзор от страна на служителите на БАБХ. 
 
3. За описаните по-горе зони - предпазната и наблюдаваната са наложени следните забрани: 
Преместване и транспортиране на домашни птици или на друг вид птици, освен случаите на транзитно превозване, без да има разтоварване или спиране;
Изпращане на яйца за люпене, от животновъдните обекти;
Търговията с прясно месо, мляно месо, местни заготовки и местни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч;
Транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанствата с домашни птици или друг вид птици, отглеждани на закрито;
Ловът на пернат дивеч;
Пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата;
Наложена е забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания – изложби, пазари или други събирания.
 
На директорите на ОДБХ Бургас, Варна, Добрич и Силистра е възложено да организират :
 
Привеждането на ОДБХ в състояние на повишена епизоотична готовност;
Провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки;
Съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви птици;
Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол;
Провеждане в изправност на дезинфекциозната техника;
Извършване на засилен контрол на пазарите за птици;
Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни виросологични изследвания на домашни и диви птици.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!