Ползването на земеделските земи, изготвянето на споразумения за ползване на земи и регистрирането на правни основания са едни от най-интересните и важни моменти, залегнали в законопроекта „Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи“, чието обществено обсъждане продължава до 26 септември.
 
 
Коментар по новите моменти, предложени от ресорното ведомство направи днес Лилия Стоянова, директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“, по време на обсъждане на проектодокумента във Велико Търново.
 
„Основното, което проектът предвижва е на ползвателите да бъде представен и проект на служебно разпределение. Идеята е участникът в споразумение, който не е съгласен да подпише доброволното споразумение, да остане в масивите за ползване, които са му предоставени от служебното разпределение. Това не е нова идея, обсъждана е с бранша много пъти и по мое мнение е добра и се възприема добре“, коментира Стоянова.
 
Предприети са и административни стъпки. Една от тях е промяна в софтуера, който служи за разпределение на земите. По този начин ще се цели облекчение на администрацията в ръчната работа по споразумения, а и намаляване на субективния фактор до минимум.
 
Предлага се и въвеждане на предварително разпределение, в което участниците ще могат да договарят доброволно споразумения. Чрез въвеждането на това предварително разпределение, времето за доброволно разпределение ще се увеличи с месец-месец и половина, посочи експертът.
 
„Другото, което се предлага в този проект, е един нов запис на начина, по който ще се изплащат сумите за белите петна. В момента в ЗСПЗЗ няма такъв, а сега даваме една лесна процедура за собствениците. Важна подробност е, че ние предлагаме сумите, които се изплащат на собствениците на бели петна да са 80% от тази, платена от ползвателя. Тъй като през последните 2-3 години преобладават сключените едногодишни договори, а през последната една година дори има тенденция да не се сключват договори“, добави Стоянова.
 
Тя разясни, че промяна има и при средното годишно рентно плащане.
 
„Променяме начина, по който се изчислява размера на средното годишно рентно плащане. В послед години, както казах, се увеличава много обема на едногодишните договори. Така се изкривява картината. Сега предлагаме това рентно плащане да се определя на база на всички имоти в службите по земеделие, независимо дали са вписани или не“.
 
Промени и при пасищата, мерите и ливадите.
 
„Новото е, че досега тук участваха само собственици на животновъдни обекти с пасищни животни. Сега предлагаме да се включат и други собственици на частни пасища, мери и ливади. По този начин ще даде възможност на повече участници вътре в споразуменията и ще могат да бъдат направени по-големи масиви“.
 
Предлага се и по искане на собствениците да може да се променя начина на трайно ползване, както и предназначението на земята – от неземеделска в земеделска.
 
Освен това в проектозакона е предвидена и регулация на имотите, които имат вписани по няколко договора. 
 
Дискусиите по темата продължават. Следващото обществено обсъждане ще бъде на 20 септември 2018г. от 10:00 часа в залата на община Стара Загора.
 
Проектът е обявен в сайта на Министерски съвет, портал за обществени консултации на 27 август 2018г.,  а консултациите приключват на 26 септември 2018г.