Добрата подготовка на почвата е ключ към успеха на органичното производство на плодове.
 
 
Съвети за това как да се положат основите на органичното овощарство дава полският експерт д-р Павел Войцек, цитиран от sadyogrody.pl.
 
Преди всичко трябва да се подобрят физическите, химическите и биологичните свойства на почвата, а нейната киселинност трябва да достигне оптималните стойности за съответните насаждения. 
 
Повечето плодни дръвчета предпочитат почви с леко кисела реакция. При оптимална стойност на рН за съответния вид се получава добро усвояване на минералите, увеличаване на кореновата система и съответно по-добро развитие на цялото растение.
 
 
 
Необходимо е също да се балансира минералното съдържание в почвата. Ако един минерал е в голямо количество, може да блокира друг. За да се избегне това, почвата трябва да се анализира. Въз основа на получените резултати  се разработва програмата за внасяне на торове и подхранване.
 
От голямо значение е и повишаването на микробиологичната активност на почвата. Чрез достигане на необходимото количество биомаса се подобрява кореновата система. 
 
За културите, които се отглеждат по системата на органичното земеделие, е необходимо да се подбират плодородни земи. Кафявите почви са най-ценните, следват ги подзолистите.
 
В органичното овощарство се използват торове на основата на фосфатите и широка гама от калийни препарати – сулфати, нитрати, каинат.
 
 
Органичните торове осигуряват хранителни вещества не така бързо, както минералните, но ефектът от тях трае 2-4 години. Освен това те увеличават микробната активност в почвата. Микроорганизмите, които се развиват благодарение на богатата биомаса, стимулират развитието на кореновата система на селскостопанските култури.
 
Препоръчителната доза естествени торове е 170 кг/хектар в периода от 1 март до 30 ноември.