Средната заплата в селското стопанство достигна 910 лв. през второто тримесечие на тази година, стана ясно от най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). 
 
 
Секторът отбелязва най-голям ръст на възнагражденията на годишна база - близо 10% спрямо второто тримесечие на 2017 г., когато средната месечна заплата е била 829 лв. Сезонно през първото тримесечие на тази година е имало минимален спад до 823 лв.
 
Независимо от увеличението, възнагражденията в селското стопанство остават далече под средната брутна месечна заплата в страната. През второто тримесечие на тази година нейното равнище е 1125 лв. или с 4,5% над миналогодишните 1077 лв.
 
По-зле платени от земеделските стопани са заетите в строителството, хотелиерството и ресторантьорството, в административните и спомагателните дейности, както и в сектора „Други“.
 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни тази година са 2,35 млн. човека, като броят им нараства с 42 600 или с 1,8% спрямо края на март 2018 г. За тримесечието най-голямо увеличение на наетите лица е отчетено в икономическите дейности със сезонен характер:„Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30,7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7,9%, и „Строителство“ - с 3,7%.