Байер КропСайънс представи ситуацията на полето, по време на ден на отворените врати в село Горна Митрополия на 27-ми май . Това даде възможност на стопаните да сверят часовниците си и да проследяват развитието на посеви, които и те самите отглеждат на полето си. За поредна година демо полето е и перфектната възможност за всички стопани да се запознаят с новостите и иновациите, които компанията предоставя.

Фузариум по класа и кафява ръжда – време е за борба
 
През настоящата година, Байер представи над 500 опитни парцелки на трите основни земеделски култури в региона - пшеница, царевица и слънчоглед. Като специално внимание беше обърнато на  утвърдени продукти като Секатор, Солигор и Зантара, които в годините доказаха своето действие.

Повече за продуктите разказва директно от полето Милен Мильов, Регионален мениджър Байер КропСайанс за Северна, Централна и Западна България.

“Акцент в есенното приложение на Секатор, в доза 10 мл на дка, заедно с 50 мл Биопауър. И отличният контрол, който този хербицид дава върху ефемерните плевели, които поникват малко след пшеницата“, обясни Мильов.

От пролетното приложение на Секатор, компанията акцентира на три основни приложения. 

“Приложение във фаза братене на пшеницата (доза 10 мл с 50 мл Биопауър на дка). Приложение в доза 12 мл на дка със 60 мл Биопауър във фаза братене, първи стъблен възел. И приложение в доза 12мл на дка с 50 мл Биопауър във фаза флагов лист на пшеницата. Впечатление прави изключителния контрол на наличните плевели като великденче, мак, лепка, подрумче, самосевка от рапица“, каза още той.

Изключително интересно за посетителите беше да наблюдават приложението на Секатор във фаза флагов лист на пшеницата в доза 12 мл Секатор със 60 мл Биопауър. Фермерите видяха отличен контрол на мак, който е на цветен бутон, както и на лепка, която е изравнена с пшеницата.

“По отношение на фунгицидните предложения - Солигор и Зантара към момента държат посевите чисти от натиска от болести, които се наблюдават през настоящата година. В контролите от пшеница в момента стартира развитието на кафява ръжда. Там, където имаме приложени тези два фунгицида в технология - посевът е чист“, разясни Мильов.

Гостите на демо полето имаха възможност да се запознаят и с най-новите продукти от портфолиото на Байер. Това са Матено Форте, Аскра Експро и Инпут.

“По отношение на хербицидните предложения, такъв нов продукт е Матено Форте. Един трикомпонентен хербицид за есенно приложение на пшеницата. Почвен продукт, който може да се използва веднага след засяване на пшеницата до трети лист на културата.

Какво ни дава той? В доза от 100 мл/дка Матено Форте дава отличен контрол на пълния спектър от широколистни плевели, които могат да поникнат с пшеницата през есента. А именно това са великденче, врабчови чревца, мъртва коприва, овчарска торбичка, теменужка. Разбира се, есенните форми на мак и лепка.

В тази доза Матено Форте дава един добър контрол на есенните форми на див овес и райграс и добро подтискащо действие на ливадната власатка. Имаме парцелки, които са третирани единствено и само с Матемофорте и през пролетта приложение на хербицид за широколистни плевели не се наложи.

Фитосанитарна оценка на посевите от пшеница


Друг нов продукт, който беше акцентиран е новият премиален фунгицид на Байер - Аскра. Той е за първи път на българския пазар. 

 

Реално това е продукт, който е уникален за българските условия, защото към момента няма свой аналог в регистъра. Какво можем да очакваме от Аскра? Един стратегически продукт, който използван правилно, приложен в най-правилния момент, а именно начало на изкласяване на пшеницата, в доза 90-100 мл/дка може отлично да изнесе растителната защита, по отношение на ръждите и фузариозата по класа на пшеницата“, каза още експертът на Байер.

Инпут е третият нов продукт в портфолиото на компанията. Той е фунгицид, който ще бъде от есента на българския пазар. Той ще бъде регистриран в дози на приложение от 60 до 125 мл/дка. 


“Инпут идва като един комплексен фунгицид, който може да реши проблема с всичкия спектър от болести по културата, а именно развитие на базично гниене вследствие на фузариум. Развитие на паразитно поляга на пшеницата, развитие на брашнеста мана, септория. Това са все есенно-зимни болести, които могат да се открият в посевите.

Малко по-късно през вегетацията, Инпут дава отличен контрол на септорията по листата и на видовете ръжди. А в по-високите дози от 100-110 мл е един перфектен продукт за фузариоза по класа при пшеницата“, разясни Милен Мильов.

Друг продукт на Байер, който през последните години набра скорост в региона на Северна, Централна и Западна България, е широкоспектърният хербицид Пасифика Експерт.


“Тук може да бъде видян в няколко повторения, с различни дози на приложение и различна фаза на културата. Това, което прави впечатление е, че Пасифика Експерт със своите 3 активни вещества контролира по отличен начин пълния спектър на широколистни плевели в пшеница, както и пълният спектър на житни плевели, като див овес, райграс, овсига и ливадна власатка“, каза експертът.

Голям интерес при нашите посетителите предизвикаха и опитните полета с царевица. 

“Така Байер смело може да заяви, че комбинацията, която предлагаме през последните 3 години, а именно 25 мл Мерлин Флекс, последвано с 25 мл дка Капрено, е една отлична технология за рекордни добиви в царевица“, добави той.

Тази технология дава чистота на посева от поникване до жътва. Именно това я прави и изключително предпочитана от земеделските стопани.

“Нашата визия за развитие на настоящата локация е тя да бъде все по-достъпна за земеделските производители от региона, защото тук могат да бъдат видяни новите неща. Могат да бъдат видяни продуктите на Байер в различни условия и в различни дози и именно тук е мястото да се изграждат стратегиите за едно успешно и рентабилно земеделие“, заключи Милен Мильов.


Научете повече за продуктите и промоционалните предложения на Байер на www.cropscience.bayer.bg и от регионалните представители на компанията.