Площите с полски домати, пипер и краставици в страната през 2016 г. стигнаха до 7,7хил ха., след като в предходните 2 години бяха паднали под 7 хил.ха. В края на 90-те години площите с 3-те вида възлиза на около 57-58 хил. ха., което показва, че само за 20 години те са се свили около 8 пъти.Това стана ясно от информация от доклад, изготвен от Евростат.
 
 
Липсват предпоставки да се случи възраждане на това производство. Това се дължи на продължаващите сериозни проблеми, свързани с пазарната реализация, конкурентния натиск отвън, фрагментацията на стопанствата. Освен това не липсват трудности с напояването и недостатъчността на политиката за намаляване на рисковете пред това производство.
 
Сред основните проблеми на българските зеленчукопроизводители са и малките им размери и съответно сравнително малките произвеждани количества, което затруднява пазарната реализация. Родните производители са и в силна конкуренция с вносната продукция, сочи още докладът.