Средно по 49 лв./дка са получили собствениците на земя у нас през изминалата стопанска година, сочат обобщените данни от статистиката. В различните региони на страната обаче изплащаните ренти имат различен размер. 

Вижте как вървят сделките с ниви по райони

Добричка област продължава да държи първенство. Средната рента през 2019 г. е била 87 лв., показва изследването на статистическия институт. Това е със 77,6 % повече в сравнение със средния размер на рентите в страната. В различните общини на Добруджа собствениците на земя получават години наред от 80 до 120 лв./дка.  

Двойно по-ниски са рентите в съседните области Варна и Шумен. През 2019 г. средната цена за наем на един декар ниви в Шуменско достига 55 лв., което е с 10 % повече спрямо 2018 г. Във Варненско рентите са малко по-високи – средно 59 лв./дка. Ръстът в сравнение с 2018 г. обаче е едва 1,7 %. 

Област Варна е на четвърто място по цена за наем на един декар ниви през 2019 г. Преди нея са Добрич, Силистра и Разград със съответно средно по 87 лв., 79 лв. и 63 лв. на декар. 

Област Русе е следващата по размер на рентите. През 2019 г. нивите са се отдавали срещу 58 лв./дка, което е с 5,5% над ценовото равнище от 2018 г. и 18,4 % над средното за страната от 49 лв./дка. 

В Северозападна България средната рента също се движи около и над средната за страната и достига 50 лв./дка. Във Врачанско първенство държи община Оряхово с 65 лв./дка. Най-ниски са рентите в община Роман – 29 лв./дка. 

Картината в други части на страната е коренно различна. В областите Сливен и Стара Загора рентите се движат между 30 и 40 лв./дка.

В Сливенска област две години поред собствениците на земя получават средно по 39 лв./дка. Само в община Нова Загора се отчита ръст от 5 % и там нивите са се наемали срещу 42 лв./дка през 2019 г. Подобна е ситуацията и в област Стара Загора, в която нивите се отдават срещу 35 лв./дка. Това обаче е с 9,4 % повече в сравнение с 2018 г. Рентата в Старозагорско е с близо 29 % по-ниска в сравнение със средната за страната. 

Почти толкова – по 36 лв./дка, получаваt и собствениците на земя в област Бургас. Наемането на един декар е с 26,5 % по-евтино в сравнение със средната цена за страната.

Тъй като рентата се формира като процент от продукцията, през настоящата стопанска година се очаква сериозна промяна, прогнозират самите земеделски стопани. В различните области на страната реколтата от пшеница е различна - от 150-180 кг/дка в Добруджа до над 700 кг/дка в други части на страната. Това със сигурност ще промени плащанията към собствениците на земя.