За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (събота) до 30 август (понеделник) 2021 г. Тези дати важат за всички схеми за обвързано подпомагане на животни.

Високата цена на фуражите вдига и цената на агнешкото месо

Сроковете са разписани в Наръчника за директни плащания за Кампания 2021, качен на сайта на земеделското министерство и в Библиотеката на Агри.БГ. За сравнение миналата година този срок е бил от 10 юни до 28 август.

Периодът на задържане на животните остава 80 дни, считано от деня след края на подаването на заявленията за подпомагане. 

Може да замените заявените животни с други, които отговарят на изискванията за подпомагане по схемата. Важно е обаче да го направите до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и да го заявите писмено до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ в областната дирекция на ДФЗ.

Документите за доказване на реализация на мляко и/или животни трябва да са издадени между 1 октомври 2020 г. и 30 септември 2021 г. Представят се в срок от 5 до 31 октомври 2021 г. в съответната ОДЗ.

Има лека промяна и в датите по схемата за Преходна национална помощ за овце майки и кози майки (обвързана с производството). За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 19 септември. Миналата година срокът е бил между 10 юни и 17 септември.

Периодът на задържане на животните по тази схема е най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Може да замените заявените животни с други, които отговарят на изискванията, до 10 дни от края на събитието, което го е наложило. Отново е нужно да заявите писмено до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ в областната дирекция на ДФЗ.