Какво ще бъде въздействието на Зелената сделка? Този въпрос си задават всички, ангажирани по един или друг начин с целите, които Европейската комисия си поставя. 

Фермери, вижте какво ви готвят политиците

В търсене на отговорите Университетът Вагенинген в Нидерландия направи своя прогнозна оценка. По темата говори доц. д-р Раул Йонгенийл по време на конференция, организирана от Института за аграрна икономика. 

Има ясни цели, които трябва да се постигнат - намаляването на емисиите от парниковите газове, намаляване на пестицидите, намаление на торовете, намаляване на продажбите на антимикробните антибиотици, увеличаване на площите с биологично земеделие и т.н.  

Всичко това ще въздейства върху различни аспекти на селското стопанство, каза доц. Йонгенийл. 

“Един от очакваните ефекти е намаляването на производството на култури, а това би довело до увеличаване на цените - с 10 до 15%От своя страна това ще повлияе върху животновъдството заради фуражите”, посочи той.  

Специалистът обясни, че е дискусията е все още на ниво стратегии и предстои да видим какво ще бъде въздействието на законодателството върху сектора. 

“Това, което изпъква е по отношение на животновъдството. Очаква се намаление с около 15% в това производство. При всички видове животинско месо се очаква намаление на производството. 
Това ще намали производството на оборски тор. А в контекста на идеята и целта за намаляване използването на химическите торове, това не е добре. 

Очаква се свинското да увеличи цената си с до 40%, говеждото с до 22%, а пилешкото - със 17%. 

При цената на млякото има различни мнения за процента на повишаване на цената, но със сигурност ще го има”, каза Йонгенийл. 

При растениевъдството прогнозата е подобна на тази за животновъдния сектор. 

“Намаляването на използването на торове и пестициди би намалило разходите, но това ще намали и производството. Това може да въздейства и на качеството, ако производството на нови сортове, устойчиви на неприятели и болести. 
Нетрайните насаждения ще бъдат по-чувствително засегнати от влиянието на целите”, обясни експертът. 

От университета в Нидерландия считат, че това може да намали хранителната стойност на фуражите. 

Иначе като цяло се очаква намаляване на износа на европейско ниво, но за всяка държава се очаква да има различен ефект. Според Йонгенийл за България ще е трудно да се справи с пазара и цените, но пък ползите от зелената сделка за България ще са повече отколкото за Нидерландия, смята специалистът.  

Въздействието върху доходите на фермерите е все още неясно и становищата са различни и трудно може да се даде еднозначен отговор.

 “Многото компоненти в Зелената сделка и стратегиите, заложени в нея правят оценката на въздействието й трудна. По-високите цени на продукцията е нелоша новина за стопаните, но това води и до несигурност, защото на различни места и в различни държави въздействието може да бъде различно. 

Постигането на устойчивост ще засегне приходите на фермерите и е важно до каква степен ОСП ще им помогне чрез различните видове плащания към стопаните. 
Без подкрепа към фермерите, уравнението няма да има решение”, каза в заключение доц. Йонгенийл.