Тайван е едно от най-удачните места за разработването на устройства и създаването на големи проекти в сферата на агротехнологиите. Островът е основният производител на всички инструменти, които се използват в прецизното земеделие, включително Интернет на нещата, слънчеви панели, дронове, работи и светодиоди, пише aggeek.com.

Прецизно земеделие: Особености при вземането на проби от почвата

Островът активно се развива като центърът на агротехнологиите и се стреми да привлича стартъпи, инкубатори и инвеститори.

Как Тайван се превърна в дом на агротехнологиите?

В момента страната е един от лидерите, когато става дума за изследвания и разработки в селското стопанство. Тази политика започва още през 60-те години на 20 в. Именно тогава настъпили промени в икономическите и социалните структури в Тайван, които провокирали отлив на работна сила. Така страната трябвало да компенсира по някакъв начин липсата на хора, които да работят в селското стопанство. Целта била да се повиши ефективното управление на обработваемите земи.Друга важна причина за т.нар. „тайванско селскостопанско чудо“ е реформата от 1953-а година. Държавата принудително откупила земя от едрите земевладелци и я дала на малки и средни стопанства.

Като резултат селяните, които станали собственици на земя, имали възможност сами да се разпореждат с реколтата и това рязко понижило социалното напрежение.

Бившите едри играчи в селското стопанство, които получили солидна парична компенсация за земите си, се превърнали в инвеститори в нови иконимически начинания и агротехнологии.

Какви агротехнологии са най-добре развити в Тайван?

Тайван разполага с най-много специалисти по електроника на глава от населението. Тази работна сила поддържа високата ефективност на земите, обработвани от хиляди малки и средни по размер фермерски стопанства. Как? С помощта на технологии като прецизното земеделие, а също така и чрез строителството на вертикални ферми върху неголяма площ.

Най-популярни в Тайван са:

— Сензорите IoT (Интернет на нещата) — Тайван произвежда 25% от всички полупроводници в света – това са едни от най-важните компоненти за създаването на датчици.
— Светодиоди — Тайван заема второ място по производство на светодиоди в света. С помощта на LED осветлението тайванските фермери успяват да си осигурят оптимално развитие на културите и отлична реколта.
— Робототехника — Тайван е един от лидерите по производство на роботи. Държавата планира да превърне робототехниката в един от ключовите отрасли в близките 20 години.— Слънчеви батерии — Тайван е най-големият в света производител на слънчеви елементи, което й позволява с лекота да създава автономни ферми (цената на компонентите е много ниска).
— Дронове — 10% от всички дронове на световния пазар се произвеждат в Тайван. Очаква се този отрасъл да нараства с по 10% до 2025 г.
— Закрити и вертикални ферми — развитието на вече споменатите технологии позволява да се създават пълноценни вертикални ферми.

Планира ли Тайван да развива агротехнологиите и в бъдеще?

Да. Правителството планира да удвои обема на производство на различните компоненти, които се използват в агросектора. Според разчетите 300 млн. долара ще бъдат инвестирани до 2020 г. за развитието на отрасъла.