През април се очаква Европейският съюз (ЕС) да представи своите предложения за прилагането на Зелената сделка в селското стопанство. Предвижда се близо 20% от бюджета на Оперативната програма за опазване на околната среда да бъде заделен за зелена политика. Целта е Старият континент да се превърне в първия неутрален за климата. Това ще бъде постигнато по пътя на по-рестриктивна политика на ЕС относно продуктите за растителна защита, пише SadyOgrady.

2019 г. в селското стопанство: Овощарство

Според експерти предизвикателствата в областта на климата и новите регулации в ЕС създават трудности. На фермерите им е все по-сложно да защитават своите овощни градини. Според новите предложения, много от широко използваните в момента продукти за растителна защита ще отпаднат от списъка с разрешените.

"Европейската зелена политика е нашата нова стратегия за развитие. Тя дава повече, отколкото получава. Показва ни как следва да променим начина си на живот и на работа, как произвеждаме и как потребяваме. Напътства ни да живеем по-здравословно. Стимулира компаниите към иновации. Всички можем да участваме в трансформацията и да се възползваме от нея", казва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Целта на стратегията „Зелена сделка“ е да се стимулира двойно по-ниските емисии на въглероден диоксид до 2030 г., да се вземат предвид приоритетите за биологичното разнообразие и заявката за „нулево замърсяване“ в селското стопанство и производството на храни.

Според експерти за фермерите е важно да намалят зависимостта си от пестициди. Един от основните мотиви на Зелената сделка е защита на здравето на гражданите.  

Европейската комисия изтъква, че е необходимо да се инвестира в алтернативни вещества, които да заменят химикалите.

Организациите на производители предупреждават своите членове да следят внимателно промените в законите и наредбите и да използват разрешени продукти за растителна защита.

С други думи, използването на продукти за растителна защита в съответствие с насоките на ЕС става все по-трудно. Ето и един пример от Италия. Още тази година в страната влиза в сила ограничение върху някои продукти за растителна защита, които местните овощари до този момент са използвали. Съвсем скоро ще се разбере дали е възможно те да се справят с вредителите по друг начин.

"Производителите от други страни на ЕС алармират, че забраната за използване на много химични вещества затруднява ефективната защита на овощните градини и дори правят невъзможна борбата с вредители, тъй като климатът създава допълнителни предизвикателства", казва Паулина Копеч от Асоциацията Unia Owocowa.

За производителите на плодове през следващите сезони ще бъде много важно да проучват нивата на остатъчни вещества от продукти за растителна защита, както и да следят отблизо новите разпоредби на ЕС на уебсайта на EFSA и PIORIN и чрез квалифицирани и надеждни съветници.

Постепенният преход към биологично земеделие е друг важен момент. Не остава по-назад саморегулацията на индустрията – борбата срещу незаконната търговия с фалшиви продукти за растителна защита, които не отговарят на стандартите, приети в ЕС.