Европейската комисия изготви първата Европейска стратегия за пластмасите, която предвижда значително намаляване на използването на пластмасовите опаковки и прибори за еднократна употреба и постепенно увеличаване на дела на рециклираните пластмаси.

 

Настъпи сезонът на млекоматите

 

Как ще стане това и какви опасности крие взаимодействието между опаковките и храните – тези теми бяха представени днес на научно-практическа конференция, организирана от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

 

Новите европейски правила предвиждат постепенен отказ от пластмасовите продукти за еднократна употреба, като опаковки и прибори за хранене. Спирането на употребата им е свързано с предлагането на алтернативи – например биоразградими опаковки и прибори, на достъпни цени.

 

Всички пластмасови опаковки ще бъдат рециклируеми до 2030 г., предвижда Стратегията, разработена от ЕК. Годишно в ЕС се произвеждат 25 млн. тона пластмасови отпадъци, като засега по-малко от 30% от тях се рециклират.  

 

Друга стъпка предвижда в държавите членки на ЕС да създадат условия, така че в срок до 2025 г. 90% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба да се събират и рециклират. За целта може да се използват например депозитни системи, при които потребителят получава малка сума за всяка опаковка, предадена за преработка.

 

Въздействието на пластмасовите частици върху човешкото здраве все още не е докрай изследвано, отбеляза д-р Снежана Тодорова от Центъра. Сред рисковете са пластификаторите, използвани за капачките за буркани, епоксидните смоли и образуването на бактериални биофилми, които може да се образуват както върху пластмасовите повърхности, така и върху останалите видове опаковки от стъкло, дърво и метали.