Модерно образование, квалифицирани преподаватели, възможности за обучение и стаж в чужбина – това е пътят за създаване на силни специалисти в земеделието на новото хилядолетие, предлаган от Аграрния университет в Пловдив.
 
 
Броени дни преди настъпването на новата година ректорът проф. Христина Янчева призова младите хора да изберат професия в селското стопанство, която ще обичат и ще работят цял живот.
 
„България с благоприятните си климатични и географски особености е била и ще бъде аграрна страна и чудесна туристическа дестинация“, отбелязва проф. Янчева в своето обръщение към младите хора, публикувано на сайта на университета.
 
Зрелостниците за поредна година ще имат възможност да се явят на предварителни кандидатстудентски изпити, като кампанията е предвидена за периода 6 – 23 март 2018 г.
 
 
За улеснение на кандидатите извън Пловдив ще бъдат проведени и изнесени изпити по биология и география в райони със силно земеделие. За Попово е определена датата 14 март, за Плевен и Кнежа – 15 март, за Добрич – 20 март и за Сандански – 22 март 2018 г.
 
Редовните конкурсни изпити ще бъдат в дните между 11 и 29 юни 2018 г. В периода от 11 юни до 6 юли ще може да се кандидатства с оценките от държавните зрелостни изпити. За полагане на допълнителни кандидатстудентски изпити е определено времето от 23 до 27 юли.
 
„Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и за образователната и научна степен “доктор” за български и чуждестранни граждани. В Университета работят 233 преподаватели, от които 112 са професори и доценти“, подчерта проф. Янчева.
 
Обучението на всички български и чуждестранни студенти е организирано в 14 специалности в четири факултета - по агрономство, по лозаро-градинарство, по растителна защита и агроекология, и по икономика.
 
Специалностите са „Агрономство - Полевъдство“, „Агрономство - Лозаро-градинарство“, „Агрономство - Декоративно градинарство и озеленяване“, „Агрономство - Тропично и субтропично земеделие“, „Агрономство - Растителни биотехнологии“, „Агрономство – Агробизнес“, „Растителна защита“, „Зооинженерство“, „Аграрно инженерство“, „Екология и опазване на околната среда“, „Аграрна икономика“, „Бизнес икономика“, „Управление на регионалното развитие“ и „Аграрен туризъм“.
 
Аграрният университет в Пловдив е акредитиран през 2013 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система.