В периода 2006-2015 година износът на зърнени култури на ЕС претърпява развитие ту в положителна посока, ту към понижаване на обемите на изнасяната продукция към традиционни търговски партньори.

Изнесли сме 1 571,6 хил. тона пшеница

Разгледаният 10-годишен период е базиран на данни на Евростат и създава ясна картина за промените, настъпили в експортната политика на EU-28.

Сред най-активно развиващите се пазари се очертават страни като Китай, Мексико и Турция. Съществен, но не и драстичен спад има на износа на зърнени култури към Русия, Бразилия и Мароко.

От инфографиката можете да проследите обема на износа на страните от ЕС, разбит на три периода – 2016 г., 2010 г. и 2015 г.