Във връзка с появили се в публичното пространство медийни публикации, че „Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е орязал пострадали от градушката в Садово“, информираме, че Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА)  в кратки срокове обяви прием по две схеми за подпомагане, разгледа постъпилите документи и изплати финансова помощ на всички, кандидатствали стопани, пострадали от градушката в Садово на 31 май 2022 г., информираха от пресофиса на фонда. 

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Хронология:

- След падналата градушка на 31.05.2022 г. в Садово, област Пловдив, още на следващия ден експерти от ДФ „Земеделие“ и Министерство на земеделието проведоха среща с пострадалите стопани от региона.

- В рамките на седмица бяха описани щетите на земеделските производители.

- На 17.06.2022 г. се проведе заседание на УС на ДФЗ на което се взе решение за отпускането на две помощи за стопаните с напълно и частично унищожена реколта от градушката. Одобреният финансов ресурс е от общо 700 хил. лв. (300 хил. бе определеният бюджет по помощта за стопаните, притежаващи протоколи за 100 % пропаднали площи и 400 000 лв. бяха предвидени по помощ de minimis за производителите с частично унищожена реколта).

- След това ДФЗ и МЗм изготвиха указания за кандидатстване по двете помощи.

- На 1 юли 2022 г. стартира приема на заявления по двете схеми за подпомагане на пострадалите от градушката в Садово. До 8 юли 2022 г. в областните дирекции на ДФЗ се приемаха заявления.

- За 9 работни дни документите на пострадалите от градушката за обработени.

- Средствата по двете схеми са платени към всички кандидатствали производители на 21 юли 2022 г.

Съгласно утвърдени Указания от министъра на земеделието за прилагане на Схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г., както и Схема за предоставяне на помощ de minimis за 2022 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 18 декември 2013 г. на земеделски стопани за възстановяване на производствения потенциал на площите (за оперативни разходи за реколта 2022 г.), поради настъпило неблагоприятно климатично събитие градушка през м. май 2022 г. в област Пловдив, община Садово, Ви информираме следното:

От включените 15 земеделски стопани в Регистър, изготвен от Общинска служба по земеделие – Садово, Областна дирекция „Земеделие“ – град Пловдив при МЗм, на издадените констативни протоколи на земеделски стопани за напълно пропаднали площи със земеделски култури, само 12 земеделски стопани са подали заявления за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. Съответно на тези 12 земеделски производители са изплатени 166 727 лв.

Съгласно параграф 363 от Насоки на ЕС за държавните помощи в секторите на селското и горското стопанство и селските райони за периода 2014 – 2020 г., земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.
Министерството на земеделието (МЗм) определя средния за страната размер на действителните разходи за съответната стопанска година за земеделски култури. Размерът на държавната помощ по земеделски култури за единица пропаднала площ (хектар) се определя от МЗм, и се прилага от ДФЗ.

 

За de minimis

 

За 100% пропаднали площи