Производителите на плодове и зеленчуци в страната са получили обвързана с производството подкрепа за плодове и зеленчуци по пет схеми на обща стойност над 79 млн. лв., стана ясно от отчет за миналата година, публикуван от Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ).
 
 
Най-много средства са отпуснати по основната схема за обвързана подкрепа на плодове (основна) - близо 32 млн. лв. По това направление подпомагане получават производителите на ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, череши, вишни, ягоди и малини.
 
Друга схема е насочена специално към сливите и десетното грозде, като отпуснатият за нея бюджет за 2017 г. е бил 7,167 млн. лв.
 
Увеличение на заявените за обвързана подкрепа площи има при културите круши, праскови и нектарини, череши, малини, сливи и десертно грозде, като най-голям е ръстът при сливите - от 6 775 хектара на 8 315 хектара. Намаляват площите с ябълки, кайсии и зарзали, и вишни.
 
Средният добив от хектар е по-нисък от нормативно изисквания за обвързано подпомагане при ябълките, крушите, сливите и вишните, по данни за 2017 г.
 
На другия полюс са ягодите, при които средният добив е 8 121 кг/хектар или почти двойно по-висок от изискваните 4 980 кг/хектар. Подобна е ситуацията при кайсиите и зарзалиите. Средният добив е 7 778 кг/хектар при норматив от 4 970 кг/хектар.
 
                      Схеми и бюджет за обвързана с производството подкрепа за 2017 г.
Източник: МЗХГ
 
Схемите, прилагани през миналата година за подпомагане на зеленчукопроизводството, са три. За основната група зеленчуци отпуснатата сума е на стойност около 28 млн. лв. Културите в тази група са домати, пипер, краставици, корнишони, кромид лук, патладжан, моркови, чесън и картофи. Отделно за оранжерийното производство подкрепата е на стойност 7,878 млн. лв., а обособената група зеле, дини и пъпеши им 4,667 млн. лв. 
 
Засилва се интересът на земеделските стопани към подпомагането по основната схема през последните две години, става ясно още от данните. По брой подадени заявления и заявени площи върхова е 2017 г. При доматите заявленията за миналата година са 1 955, а за тази има спад до 1 605 броя. Намаляват и заявените площи - от 4 203 хектара на 3 571 хектара. Подобен е процесът и при пипера.
 
 
Заявленията през 2017 г. са били 1 581 броя, а за Кампания 2018 са 1 390 броя. Заявените площи намаляват от 2 845 хектара на 2 616 хектара. 
 
В публикуваните данни прави впечатление сериозният ръст на интереса към схемата на производителите на картофи. За последните три години броят на заявленията и обявените площи се увеличават два и половина пъти, като за Кампания 2018 достигат 2 700 заявления и 10 968 хектара.
 
 
При краставиците броят на заявленията от фермерите пада значително - от 258 на 168, но заявените площи се удвояват - от 203 на 401 хектара, което показва окрупняване на стопанствата. Значително е намалението при корнишоните. Производителите, поискали такава подкрепа, намаляват от 382 през миналата година на 254 през тази, а обявените от тях площи се свиват от 410 на 288 хектара.