Всяка година добивите от най-отглежданите култури по света варират. Във видео, осигурено от Data for Farmers, може нагледно да проследим какво показват статистическите данни за периода от 1961 г. до 2017 г. 

Изнесохме първия слънчоглед

Топ 5

Най-отглежданата култура без всякакви спорове е захарната тръстика. Сравнено с началото на 60-те години на 20 в., производството в световен мащаб се е учетворило. 

От началото на 21 в. царевицата стабилно заема второто място в класацията. В момента тази култура се произвежда в обеми 5 пъти по-големи, сравнено с 60-те години на 20 в. 

В топ 5 виждаме още пшеницата, ориза и картофите.

Ако през 60-те години на 20 в. пшеницата е заемала 3-о място по добиви в световен мащаб (230 млн. тона), то през 2017 г. тя удържа позицията си, но този път общото производство възлиза на над 771 млн. тона. 

В началото на проследения период от време картофопроизводителите по света са добили 266 млн. тона картофи. В началото на 90-те добивите достигат до 300 млн. тона. С някои изключения производството продължава да бъде на това ниво и така до 2007 г., когато за кратко пада под 300 млн. тона. Оттам насетне добивите плавно се увеличават от година на година, като през 2017 г. са произведени почти 390 млн. тона. 

В началото на 60-те години царевицата заема 4-о място по добиви в световен мащаб. Тогава са произведени 205 млн. тона. Днес тя заема почетното второ място с обеми в размер на 1,127 млн. тона. 

Преди почти 60 години фермерите по света са произвели почти 7 млн. слънчогледово семе. През 2017 г. добивите възлизат на 47,8 млн. тона.