Селекция на нови сортове овощни видове устойчиви на биотичен и абиотичен стрес - предизвикан от климатичните промени“ е темата на онлайн информационен семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис  - Силистра) и Институт по овощарство - гр. Пловдив, Селскостопанска академия.

Кризата с торовете 

Събитието ще се проведе на 5 октомври (вторник) от 10:00 часа. Желаещите да се включат могат да го направят безплатно, но е нужна предварителна регистрация.

„Участниците ще научат кои са биотичните и абиотичните стресови фактори, какво причиняват на овощните дървета и по какъв начин могат да бъдат преодолени. Подробно ще бъдат осведомени за важните абиотични стресови фактори при основните овощни видове”, обещават организаторите. 

На семинара ще получите и информация за целите на селекцията при овощни видове и как могат да бъдат постигнати. Ще научите за някои сортове от различни овощни видове, селекционирани през последните години в Института по овощарство – гр. Пловдив - основни техни характеристики и устойчивости.

Във втората част на семинара участниците ще получат информация за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включително за дейностите на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Линк за регистрация: https://forms.gle/EktJ8bLSA46cQvz76

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94638752709

ID на семинара: 946 3875 2709