Методът на Фукуока – това е практика за отглеждане на земеделски култури, разработена от японския растениевъд, биолог и философ Масанобу Фукуока.
 
 
Основната идея е да се прилагат природни методи за обогатяване на почвата, за да се повишават добивите и качеството на селскостопанската продукция без каквито и да било допълнителни усилия.
 
Масанобу Фукуока е роден през 1913 г. в град Ийо в югоизточната част на Япония в семейството на фермери. Още като юноша той си задава въпроса доколко разумни са аграрните практики, прилагани по онова време. Младежът решава да намери собствен идеален начин за култивиране на растенията, който да бъде насочен към тяхното естествено развитие без прекалено вмешателство на човека.
 
Фукуока се отказва от кариерата на учен агроном и се връща в семейната ферма, за да създаде нова система за екологично селско стопанство.
 
След продължителни изследвания той достига до метода, който днес е известен като „Метода на Фукуока“, и му посвещава работата си до края на своя живот.
 
 
Новата форма на екологично земеделско стопанство Фукуока описва в книгата „Еволюцията на една сламка“.
 
Философията на неговия метод се основава върху „не-действието“ – ненамесата на човека в естествените процеси. Според учения, повечето дейности, изпълнявани от хората в селското стопанство, не са необходими и даже са разрушителни, доколкото напразно се харчат природни ресурси.
 
Системата на Фукуока залага на уважението към естествените цикли в живота на растенията, като в тях земеделецът прави малки и прости корекции.
 
Ето и някои съвети на японскиягурукъм последователите на неговия метод в органичното земеделие.
 
- Не орете земята. По този начин ще съхраните нейната структура, влажност и фауната на почвата в оптимални съотношения.
 
- Не злоупотребявайте с торенето. Възстановявайте почвеното плодородие чрез биоразнообразие, както това се случва във всяка естествена система.
 
- Не унищожавайте плевелите и не използвайте хербициди. Контролирайте плевелите, като прилагане мулчиране с помощта на остатъците от растенията от предишните реколти. Това ще попречи на развитието на плевелите, като ще се получи и чудесен компост, който ще запази влагата в почвата и ще осигури хранителни вещества за растенията.
 
- Не използвайте инсектициди. Опитайте се да ограничите вредните насекоми, като привлечете техните естествени врагове.
 
- Не сгъстявайте прекалено посевите и насажденията. Позволете на растенията да се развиват в съответствие с техните потребности.
 
- Увеличавайте биоразнообразието в екосистемите и се откажете от отглеждането на монокултури. В поликултурна среда различните видове растения образуват естествена симбиоза и са в състояние взаимно да си „помагат“. Например синапът гони вредителите и оздравява посевите.
 
Ученият разработил и метод, който замества едновременно плуга и плашилата в нивите. За целта семената за посев се овалват в глина, оформят се топчета с големина 1.5 см и се разхвърлят из полето.
 
Дъждовете ще проникнат в глината и семената ще покълнат в правилното време, като при това ще бъдат защитени от насекоми и животни.  При това се препоръчва към всяка култура да се добавят и семена от бяла детелина. Тя покълва преди всички, като създава тънко, но сигурно покривало, което пречи на развитието на плевелите.
 
В глинените топчета също така може да се добави тор или лют червен пипер, който пъди досадните животни.