"Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии" е темата на предстоящия уебинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на  Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я).

CAP4US: Подкрепа за овощарството и добри овощарски практики в ОСП

Събитието ще се проведе следпразнично – на 11 май (вторник) от 13:30 часа. Този път е посочен и краен час на онлайн семинара – 15:50 часа.

Целта на събитието е разпространение на знания относно отглеждането на различни видове ягодоплодни култури в стопаменостъклени (отопляеми) и в полиетиленови (неотопляеми) оранжерии при двата основни типа отглеждане – в почва и в хидропоника”, уточняват организаторите.

Участниците ще се запознаят с хидропонното отглеждане, като иновативна технология и практика в растителното хранене - различните системи и субстрати.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени и полиетиленови оранжерии на почва;
• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени и полиетиленови оранжерии на хидропоника – видове системи и субстрати;
• Хранене и особености на торенето при двата типа отглеждане - торове и хидропонни разтвори;
• Предимства и недостатъци на безпочвеното отглеждане на ягодоплодни култури.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация, която можете да направите тук или като изпратите на e-mail: [email protected] следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.