Румен Миланов е животновъд от ловешкото село Малиново. В неговото стопанство се отглеждат 200 животни на различна възраст от породата Българско кафяво говедо. Гордее се с тях. За такива животни хората казват, че са за милиони.
 
 
Семейната ферма на Миланов е един от добрите примери, които Държавен  фонд „Земеделие“ (ДФЗ) забелязва при ефективно използване на европейското подпомагане на селските стопани. Миланов кандидатства по схемите и мерките за директни плащания още от първия прием на заявления през далечната Кампания 2007 г.  
 
В неговата ферма сега два от оборите за сухостойни юници са свободнобоксови, докато дойните животни са вързано отглеждани на централен млекопровод.
 
„Нямаме доилна зала. Затова кравите ни не се отглеждат свободнобоксово и не можем да кандидатстваме по програма за хуманно отношение към животните“, разказа Румен Миланов пред Фермер.БГ.
 
Размерът на фермата в момента му е точно по мярка. Нито е прекалено малка и трудно да формира печалба, нито е твърде голяма, така че обгрижването на животните да не бъде проблем.
 
 
Добрите условия на живот на едрия рогат добитък струват скъпо. Без лукс и излишества в оборите инвестицията в семейната ферма през последните години е на стойност 1,8 млн. лева. Без субсидии тази сума е непосилна за средния български животновъд. 
 
Част от парите Румен Миланов получава по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по предишната Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Миналата година фермата приключва работа и по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от действащата ПРСР.
 
Кандидатстването по тези мерки изисква голям кураж от стопаните. Субсидията покрива 60% от предвидената инвестиция. Останалите фермерът осигурява сам, обикновено с кредити, които още дълго изплаща с приходи от продажбите на продукцията си.
 
Румен Миланов е доволен от производителността на своето стадо. Отдавна е в занаята и знае, че всяка животно е различно. За периода, в който се доят, някои крави дават 3,5 тона мляко, други - 4,5 тона, трети - 5-5,5 тона. Много са факторите, от които зависи млеконадоят. Важното е, че когато животните са добре и фермата се развива стабилно.
 
 
„Предавам млякото на мандрата в Боженци. Много съм доволен от нея. Доволни сме от изкупните цени и от редовното плащане в срок. През зимата изкупната цена беше 0.75 лв. на литър краве мляко, а сега е 0.60 лв./литър. През лятото цената винаги пада, както е навсякъде в България“, обясни фермерът.
 
Засега той не предвижда разширяване на стопанството си. Капацитетът на фермата му е по-голям, но няма достатъчно работна ръка – животновъди с разбиране и отношение към кравите. 
 
„Работя с 10 човека, наети. С нас двамата със сина ми сме общо 12 човека. Трудно се намира качествен кадър. Просто изчезва. Всичко аз си върша, друг не помага“, казва Румен Миланов.
 
За Kампания 2017 неговата ферма кандидатства и с 2430 декара по Схемата за единно плащане на площ, а също и по подмярка 13.1 НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“. Отделно по схемите за подкрепа на животновъдството стопанинът е подал документи за обвързано подпомагане на 127 млекодайни крави по ЕЖСК. По същите схеми фермерът кандидатства и за Кампания 2018 с 2310 декара площи и 136 млекодайни животни. 
 
Животът в стопанството на Румен Миланов е подреден по график. Единствено собственото му работно време е неопределено. Започва в 5:00-6:00 часа сутринта и продължава до късно вечер, докато свърши работата.