Проблемите в свиневъдството заради Африканска чума по свинете наложи въвеждането на по-засилени мерки за биосигурност. А за да поясни за какво точно става дума, от Министерството на земеделието (МЗХГ) пуснаха образователни клипчета. 

Нагледно: Как да гледате прасета в задния си двор?

След първите две, от които научихме как се гледат прасета в лични стопанства и фамилна свинеферма, дойде ред и на видео за мерките за биосигурност в индустриалните ферми. Ето какво се изисква за една нова ферма.

Тя трябва да бъде на минимум 10 км отстояние от друга фамилна или индустриална ферма или заградена територия за космат дивеч. Нужна е буферна зона или двойна ограда на поне 500 м от горски територии и обработваеми земеделски земи с добив на продукция, която ограничава достъпа на диви свине. 

Всички отвори да са покрити и защитени от насекоми, птици и гризачи. Всяка сграда следва да има място за смяна на работното облекло и дезинфекция на служителите. 

Зоните се делят на бяла и черна. В бялата може да има кланица и предприятие за производство на месни продукти само от свине от същата ферма. В черната зона се дезинфекцират продукти и материали, внесени отвън. На входа и изхода се обособяват различни помещения за почистване и дезинфекция на транспортни средства. 

На границата между бялата и черната зони има задължително ветеринарно-санитарен филтър, рампи за приемане и експедиция на животните, карантинно помещение, склад за комбиниран фураж, трупосъбирателен пункт, помещение за аутопсии, съхранение на дезинфектанти и вътрешен инвентар. 

Когато животните са разпределени в две или повече самостоятелни производствени групи, трябва да има отделни мерки за биосигурност, поясняват от МЗХГ. 

Тук идва и моментът с мерките за подпомагане по ПРСР, за да може да се постигне искана биосигурност в стопанството. Те са общо три с целеви прием за животновъди, по-специално тези, които отглеждат свине, птици, кози или овце. 

Първата мярка за биосигурност, чийто прием тече до 11 юли, е подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Нейният бюджет е близо 46 млн. лв.

Следващата мярка, която се очаква да бъде отворена в края на месец юни, е подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет от близо 60 млн. лв.

Трета, в началото на месец юли, се планира подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, а нейният бюджет е 16 млн. лв.