През месец септември фермерите започват да планират есенните сеитби. В последните години времето в този период е изключително нестабилно и месеците септември и октомври варират от държдовни и студени, до много-топли и сухи. В тези променливи условия, фермерите са принудени да разчитат все повече на метеорологичните данни - както краткосрочни и дългосрочни прогнози, така и историческа метеорологична информация.

 

Как цялостната метоерологична картина може да помогне на фермерите при планирането и изпълнението на есенната сеитба?


*Дългосрочната прогноза


Земеделските стопани често се доверяват на дългосрочната прогноза, когато тя изглежда благоприятна за тях и предпочитат да бъдат недоверчиви, когато очакванията за времето не са толкова добри. Дългосрочната прогноза обаче е просто тренд за предполагаемото развитие на метеорологичната обстановка и тя не следва да бъде показател за вашите решения на полето, особено при сеитбите. Всички параметри в дългосрочните прогнози (над 72 часа) могат да бъдат единствено ориентировъчни - дъжд, температура, вятър, всички важни за вашето стопанство данни.

 

*Краткосрочната прогноза


Тук говорим за данни до 72 часа напред във времето, като те са далеч по-надеждни при планирането на сеитбата. Без значение дали очаквате валежи, за да може посевите да поникнат максилано бързо или искате оптимални полски условия за самото и изпълнение, данните до 72 часа могат да се считат за надеждни. Важен фактор тук е да залагате единствено и само на хипер-локални данни за конкретния блок или блокове, които планирате да засеете. В противен случай рискувате далеч по-ниска точност на прогнозните данни. Специализираните метеорологични платформи за агрометеорологични данни следва да ви осигурят освен хипер-локална прогноза, но и допълнителни данни  за параметри, като температура и влажност на почвата.

 

*Историческите данни


До скоро историческите данни бяха достъпни само, ако във вашето стопанство има метеорологична станция. Но вече не е така. Специализираните агрометеорологични платформи предлагат нужните за всеки фермер исторически данни. Става дума за валежи, температури и влажност на почвата за последната седмица или месец. По този начин при планирането на сеитбата, можете да отчетете текущото състояние на всяко ваше поле и в каква степен то има нужната влагозапасеност, която да осигури поникване на посевите, в случай на липсва на валежи в седмиците след сеитбата.

 

*Интегриран подход


До скоро фермерите ползваха прогнозата за времето като източник на данни. Развитието на дигиталните решения обаче вече осигурява цялостен подход към метеорологията и то като източник за по-прецизни решения в планирането и изпълнението на полските дейности и сеитбата.
 

Материалът е изготвен със съдействието на Агро Климат