При среден добив царевицата дава на акър около 5 тона растителни остатъци, които покриват повърхността на нивата, надеждно защитават почвата от ерозия и образуват органично вещество. Този остатък е богат на целулоза, хемицелулоза и лигнин, има съотношение въглерод/азот 70:1 и бавно се разлага по повърхността, образувайки коричка. Поради това някои производители предпочитат да вкарват растителните остатъци от царевицата в почвата за последващо разлагане, пише ilsoyadvisor.com.

Турция ще намали вноса на соя през 2018/19

Соевата култура при среден добив дава само 2 тона растителни остатъци на акър, т.е. значително по-малко, отколкото царевицата. Този остатък е обогатен с азот, целулоза и лигнин. Съдържа съотношение въглерод/азот приблизително 25:1 и се разлага много по-бързо.

Разлагането на остатъците от соя бързо освобождава органичните съединения на въглерода, които увеличават наклона на почвата и водят до нейната пореста структура по повърхността. В същото време съчетанието на малко количество образували се остатъци и ниско съотношение въглерод/азот означава, че почвата ще се лиши от и без това малкото количество въглерод след отглеждането на соеви бобчета, сравнено с нива, на която е отглеждана царевица.

Остатъкът от соя е доста чуплив. Дори при минимална обработка на почвата той бързо се разрушава, оставяйки земята изложена на ерозия от вятъра и водата.

Отстраняването на остатъците от реколтата от соя влияе върху приноса на органичния въглерод в почвата за достъпността на хранителните вещества, инфилтрацията, аерацията и дренажа.

Оставянето на растителните остатъци на повърхността на почвата на свой ред понижава оттичането на водата и задържа снега, равномерно разпределяйки го по полето. Това води до по-благоприятни условия като влажност и температура на земята през пролетта.

Прекомерното отстраняване на остатъците води до влошаване на състоянието на почвата и по-нисък добив впоследствие.

Базирайки се на изследвания, на земеделците се препоръчва да оставят не по-малко от 2 тона растителни остатъци от соя на акър поле, за да запазят органичното вещество и да защитят почвата.

Тон соев остатък съдържа средно от 4 до 5 кг азот, от 2 до 3,5 кг фосфор, от 7 до 9 кг калиев карбонат и около 1 кг сяра. Тези хранителни вещества повишават микробната активност на почвата, в това число и за следващата култура. За да се определи ценността на тези хранителни вещества, обърнете внимание на настоящата цена на торовете за кг.

Ако нивата е склонна или има признаци за ерозия, следва да изключите обработката на почвата през есента и да съхраните остатъчния покров.

Ако сеитбооборотът соя/соя е непрекъснат, включете почвопокривни култури, за да извлечете максимум биоразнообразие в системата на монокултурно земеделие по пътя на засаждането на покривни култури след събирането на реколтата.

Доколкото постоянният сеитбооборот на соя осигурява слаба защита на полето през почти половината година, засаждането на почвопокривни култури, например зимна ръж, възпира разрушаването на структурата на почвата.