Доколко е важна геномната селекция в месодайното говедовъдство и как в САЩ правят това. По темата говорим с  д-р Джоузеф Далтън, преподавател и специалист по практическа квалификация в млечното говедовъдство в Университета на Айдахо.

Силвия Василева, МЗХГ: Имаме да работим в много посоки в животновъдството

“Едно от първите неща, които трябва да кажем, говорейки за геномна селекция на месодайни говеда, е как да сравняваме различните бикове. За целта използваме термин, наречен очаквани различия в потомството (EPD). Той се използва с цел оценяване. Най-общо казано сравняваме очакваните различия в продуктивността на потомството на даден бик спрямо продуктивността на потомството на друг бик.

Ето защо очакваните различия в потомството имат смисъл единствено при сравнение с очакваните различия в потомството на друго животно. Тоест ние работим, за да направим сравнение”, обясни д-р Далтън.

Развъдните организации в САЩ изчисляват очакваните различия в потомството, а те пък се използват за сравняване на мъжки животни за разплод от една и съща порода. 

“Това е много важно, тъй като по този начин ние сравняваме мъжките животни за разплод в една и съща порода. Този показател се използва за изчисляване на вариациите вътре в една порода”, каза още експертът и представи таблица.

Сравнението се прави, след като допускането е, че и двата бика са получени от идентични групи крави. Ето защо разликата в средното тегло при годиначетата ще бъде 7,8 кг, като едногодишното теле от бик А ще бъде с по-голямо тегло. Така се сравняват очакваните различия в потомството. 

Така може да се вземе решение материал от кой бик да се използва.

“Очакваните различия в потомството представляват показател, който се използва от много време. Сега обаче ние можем да изследваме ДНК-то на биковете и да го асоциираме с фенотипа, т.е с конкретен генетичен белег, който можем да измерим. 

Резултатите от геномното тестване подобряват предвидимостта на наличните средства за селекция. Когато се направи геномното изследване то увеличава точността на очакваните разлики в потомството при по-младите животни. Защото представлява един поглед в бъдещето. Геномното изследване, както при млечните, така и при месодайните животни, позволява да се характеризира генетиката на белези, чието измерване е по-трудно или по-скъпо”, добави д-р Далтън.

Как точно става това?

САЩ разполага с т.нар геномно усъвършенствано различие в поколенията GE-EPD. 

“Формацията, която е необходима, за да се получи тази стойност е следната информация за родословие и геномен резултат, продуктивност и данни за потомството. 

Като използва резултатите от геномни изследвания, в допълнение с родословие, продуктивност и данни за потомството, получаваме повече информация, защото в миналото имахме данни само за родословие, продуктивност и потомство. Тук обаче тази информация става особено ценна, защото в зависимост от генетичния белег, геномно усъвършенстваното  при недоказани бикове има същата точност както ако тези бикове вече са произвели между 10 и 36 телета. Идеята е, че получаваме информация много по-рано, предварително”, каза още специалистът.

По думите му това дава на фермерите и селекционерите много големи възможности. 

По какъв начин обаче производителите на месодайни животни могат да се възползват от GE-EPD?

Фермерите могат да произвеждат семенен материал или пък животни, които се използват от други производители. Що се отнася до геномиката в полза на производителя на семенен материал, тя му позволява да:
- Измерва генетичното качество на животните за разплод;
- Определя родословието;
- Изследва генетичните условия.

В САЩ това изследване струва 37 щатски долара.

Геномиката обаче може да се използва и при комерсиалните говедовъди. Тя се използва най-вече при юници за решения за по-добра селекция, чифтосване и пазарна реализация. 

“Тук предимството за кравата е, че прогнозира различията в продуктивността от развитието на юницата, бремеността и отелването до продажната на отбитото потомство.

Предимствата при угояването са, че прогнозира различията в доходността при телетата за угояване като следствие от растежа, ефективността на фуража и изискванията за качество на сертифицираното трупно говеждо от породата Ангус”, добави Далтън.

По думите му има и съвкупно предимство. То прогнозира различията в доходността на база генетични качества за всички генетични белези, въз основа на индексите оценки за предимствата на кравата и угояването.

Това изследване струва 28 щатски долара.

Джоузеф Далтън уточни, че геномното изследване позволява ранно прогнозиране на генетичните ползи и увеличава стойността на младите животни за разплод.

“Също така геномното изследване осигурява допълнителна стойност за производителя на семенен материал. А комерсиалните производители обаче трябва да направят сравнителна оценка на разходите и ползите от геномното изследване”, заключи той.