Правителството на Германия активно поддържа аграрния си сектор. Фермерите например получават помощ във вид на отмяна на някои ограничения, наложени върху необработваемите земи, информира latifundist.com. Например:

Повече адекватна подкрепа за стопаните на овце и кози

·         За отглеждане на фуражни култури;

·         Удължаване на договори за аренда на земя или отмяна на плащания за ползване на земи, които отдава под наем държавата;

·         Осъществяване на авансови плащания или предсрочни плащания на държавни субсидии, авансово плащане на държавна помощ за развиване на селско стопанство в неблагоприятни за това региони;

·         В ситуации на национална криза държавните субсидии се изплащат на предприятията в условия на риск от банкрут.

Освен това властта може да анулира поземления данък в случай на пропаднала реколта. Системата за облагане с данък в Германия е диференцирана. Фермерите там са разпределени в три категории. Най-нисък данък дължат тези, които имат най-ниски доходи. Колкото по-голяма е печалбата, толкова по-висок е данъкът и по-сложно се декларира.

За подкрепата от страна на държавата към аграрния сектор разказва германският фермер Фредерик Платте. Той е участник в кооператив, в който влизат 7 стопанства с поземлена банка от 250 до 600 ха. Тази неголяма група фермери се е обединила и през 2010 г. е пуснала в действие завод за биогаз за добив на метан - Biomethan Deister-Süntel GmbH & Co. KG. Мощностите, които произвежда той, възлизат на 350 м3/час. Тази енергия се продава на енергийните компании в местните общини.

Кредити

За да развиват своите стопанства, германските фермери взимат кредити. По-рано Европейската банка даваше финансиране срещу 0% лихва. Сега този процент е вдигнат. Местните банки анализират производството и ако то има перспектива, кредити се отпускат без излишно забавяне.

Банката-кредитор разглежда всяко едно стопанство поотделно. Колкото по-висока е годността на почвите, толкова по-ниска е лихвата по кредита. Финансиране обаче може да получи фермер, чийто доход не превишава определени нива.

Ако селскостопанският производител работи в регион с неблагоприятни климатични условия, държавата покрива 5% от кредитното му задължение, а в другите региони този показател е 3%. В този случай собствения принос на фермера трябва да е не по-малко ок 10% от сумата за инвестиции.

Премии и дотации

Фермерите получават от правителството в Германия премии и дотации. Нещата обаче не са прости. Преди това трябва добре да се потрудят земеделските производители. Има цял списък от изисквания. Ако не ги изпълниш, не получаваш дотации. А без тях да си фермер е трудно.

Проверки

Държавата често проверява стопанствата за ниво на отделяни въглероден диоксид. Веднъж в годината се прави данъчна проверка. Социалните данъци в Германия са доста високи. Например заплатата на обслужващия персонал в аграрния сектор – т.е. секретар, офис мениджър и др., е около 2 500 евро, но след социалния данък възлиза на 1 200 евро. В същото време хората знаят за какво плащат и се чувстват социално защитени. Ако в процеса на производство работник получи травма, то до края на живота си той има гарантирана заплата в същия размер.

Животновъдство

За развитието на животновъдството в Германия важна роля играе нова социална програма, инициирана от правителството и осъществявана с подкрепата на органите на местното управление. Нарича се „регионална храна“. Целта й е да популяризира сред местното население храните, които се произвеждат в дадения регион.

Германците все повече се доверяват на храни, произведени в района, където живеят. Самите те виждат как се произвежда. Този програма включва и месото. Тамошните месари използват термина 3D, който разкодират като „Роден в Германия, отгледан в Германия и заклан в Германия“. Той красноречиво говори за спазването на немските стандарти за качество на всеки един от трите етапа на производство.

Кооперация в германски стил

По-рано в Германия бе популярна поговорката: „Ако искаш да събереш трима селяни, ще се наложи да убиеш двама от тях“, тъй като хората не искаха да се обединяват. Обстоятелствата обаче наложиха други условия. Само обединените фермери могат да купуват качествена селскостопанска техника и да я използват на пълна мощност, използвайки оптимално вложените средства.

Исторически нещата са се сложили така, че в Източна Германия е имало повече стопанства, подобни на съветски колхози. Това явление частично може да бъде видяно и днес. Поради това в тази част на страната размера на фермите възлиза на 300-400 ха. В западната част този показател е около 100 ха.

На територията на бившата ГДР има и големи предприятия със земи от по 3,5-5 хил. ха, а също така и с по 11 хил. ха. Това вече са огромни стопанства. В Западна Германия средните по големина ферми са в пределите на 1 хил. ха.

Метан за храна на животните?

Аренда

Фермерите могат да вземат под аренда земите на други собственици, които не искат да я обработват. Цената на арендата зависи от качеството на земята. Средно става дума за 400-500 евро на хектар. Там, където земята е най-добра, цената на арендата скача до 800 евро/ха.

Млади фермери

Навлизащите във фермерския бизнес в Германия най-напред се сблъскват с проблем като закупуването на земя, тъй като плодородната земя е скъпа. Поради това често се стартира с аренда. Ако стартовият капитал го позволява, се купуват неголеми земеделски площи. Тези случаи са по-чести в Източна Германия, отколкото в Западна.

На младите фермери, които искат да свържат живота си със селското стопанство, правителството на Германия предоставя облекчени условия за получаване на кредит. Така държавата стимулира аграрния сектор, без да нарушава законодателството на ЕС.