Проектът, озаглавен „Challenge Centeol“, в момента е в ход в Бургундия под ръководството на компанията AgreenCulture и има известно сходство с проекта „Hands Free Hectare“ във Великобритания, пише FarmersWeekly.

Робот-комбайн за ягоди отмята работата на 8 души


Първата задача пред AgreenCulture е да намали почвената подложка, да се грижи по-добре за почвата, като едновременно с това запази нивото на реколтата и намали разходите.

Роботите Centeol тежат по 300 кг. Те са създадени от специалисти на AgreenCulture.

Техниката работи с дизелови двигатели, а роботите са разположени така, че да оказват минимален натиск върху почвата.

Прецизност – до 10 мм

Проектът стартира през октомври 2017 г., когато към робота е прикрепен специално адаптиран инструмент, който взема образци от почвата на всеки 5 метра. Тези данни са нужни за понижаване на разходите при сеитба и внасяне на торове.

След това двата робота използват специален култиватор, благодарение на което обработват само онази част от площите, където ще се сеят семена. Всички роботи са снабдени с RTK-системи, работещи с прецизност до 10 мм. Те се ориентират по специално изработени карти или такива, които самите роботи са съставили.

През април тази година всичките три робота работят едновременно на едно и също поле. Първият тори, работейки с карта, на която има анализи на почвата, за да внася точното количество тор. Останалите двама „братя“ го следват със сеялки.

Скоростта на сеене е около 8 км/ч.

Хора са необходими само за прибиране на реколтата

В момента има 5 различни инструмента, които се прилагат от роботите. Последните работят 24 часа в денонощието. Получава се така, че човешка ръка е необходима на етап прибиране на реколтата.