Успешно изпробвахме използването на метод за електростатична сепарация на брашно от семена на маслодайни култури. Този подход стана тема на скорошни изследвания на много учени. Същността на процеса е в стриването на слънчогледовите семена и подлагането им на електростатична сепарация. Абсолютното увеличаване на съдържанието на протеин възлиза на над 18%), споделя опита си Кайл Флин, директор по развитие на бизнеса в ST Equipment & Technology, САЩ, в своя презентация, озаглавена „Технологии на максимализация на съдържанието на протеин в слънчогледов шрот, в рамките на VI Международна конференция Black Sea Oil Trade-2018, информира propozitsiya.com.

Гарантира ли ефикасното хранене финансова ефективност?

На пазара за преработка на маслодайни култури все по-голяма популярност набира протеиновото брашно, което се използва за хранене на животните. Именно благодарение на високото съдържание на протеин, силно се търси соево брашно. Последното има високо съдържание и на аминокиселини, което му осигурява ценово преимущество в сравнение с други видове брашно от маслодайни семена.

Заради своите преимущества соевото брашно е по-скъпо със 175 долара на тон, сравнено с брашното от слънчогледово семе, но в същото време 90% от този продукт е изработен от ГМО соя. Поради това учените започнаха да търсят възможности за увеличаване на количеството протеин в брашното от слънчоглед.

Подобен тип иновационни разработки увеличават печалбата от преработката на слънчоглед: ако действащата схема на преработка на културата (семената се купуват на пазарна цена и се преработват в ценно масло и малоценно брашно) дава средно 94 долара на тон семена, то процесът на обогатяване на брашното с протеин по метода STET ще донесе чиста печалба на ниво 118 долара на тон семена.

Самият процес STET е напълно сух, неенергоемък и прост. Полученото по този начин брашно от слънчоглед не съдържа ГМО, но съдържа същото количество протеин, каквото има в соевото брашно, отбелязва Кайл Флин.